Valt de derde leerweg onder het Stagefonds Zorg?

Nee, de derde leerweg valt niet onder het Stagefonds Zorg. De derde leerweg is een erkende onderwijsvorm bij particuliere onderwijsinstellingen en kent geen urennorm voor beroepspraktijkvorming (stage) en onderwijstijd.