Hoe zijn de opleidingen gekozen die in aanmerking komen voor het Stagefonds Zorg?

De opleidingen waarvan de stageplaatsen in aanmerking komen voor het Stagefonds Zorg, zijn gekozen op basis van de prognose van de tekorten op de arbeidsmarkt.

De keuze is gemaakt in overleg met sociale partners. Als nieuwe gegevens daartoe aanleiding geven, kan de lijst met opleidingen worden bijgesteld.