Welke stageaanbieders komen in aanmerking voor subsidie?

Om als stageaanbieder voor het Stagefonds Zorg in aanmerking te komen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De stageaanbieder levert zorg op basis van een van de volgende wetten:
  1. Wet langdurige zorg (Wlz)
  2. Jeugdwet
  3. Zorgverzekeringswet (Zvw, alleen basispakket)
  4. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
  5. Wet publieke gezondheid (GGD)
  • De stageaanbieder moet een erkend leerbedrijf zijn voor de opleidingen die gevolgd worden door de stagiaires van het mbo. Erkenning per opleiding kan aangevraagd worden bij de Stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB).
  • Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor stagiaires die stage lopen in het kader van een in de regeling opgenomen volledige opleiding.