Welke stageaanbieders komen in aanmerking voor een subsidie uit het Stagefonds Zorg?

Om als stageaanbieder voor het Stagefonds Zorg in aanmerking te komen, dient de stageaanbieder aan enkele voorwaarden te voldoen:

 • De stageaanbieder moet een erkend leerbedrijf zijn voor de opleidingen die gevolgd worden door de stagiaires van het mbo. Erkenning per opleiding kan aangevraagd worden bij de Stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB).
 • Voor stages gelopen in schooljaar 2016-2017 geldt dat de stageaanbieder in de periode augustus 2016-augustus 2017 op enig moment zorg verleend dient te hebben op basis van een van onderstaande wetten (eventueel via pgb):\
  1. Wet Langdurige Zorg (Wlz)
  2. Jeugdwet
  3. Zorgverzekeringswet (ZvW)
  4. Wet maatschappelijke zorg 2015 (Wmo 2015)
 •  Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor stagiaires die stage lopen in het kader van een in de regeling opgenomen volledige opleiding.