Verantwoordingsinformatie Sterk Techniekonderwijs 2020-2023

Dit document is bedoeld voor de aanvragers die een subsidietoekenning hebben ontvangen op grond van de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023. Het geeft uitleg over de manier waarop de ontvangen subsidie moet worden verantwoord.