Kostenoverzicht BOSA aanvraag 2022 artikel 8 en 10

Gebruik dit kostenoverzicht bij de subsidieaanvraag Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties 2022 (artikel 8 en 10).