Overzicht subsidiabele kosten

In dit overzicht ziet u welke kosten in aanmerking komen voor deze subsidie en welke niet.

Overzicht subsidiabele kosten
Wat is wel en niet subsidiabel?
1. Aankoop, erfpacht of huur van de grond of accommodatie

Verwervingskosten (aankoop, erfpacht of huur) van de grond die nodig zijn voor de bouw van de accommodatie zijn subsidiabel. Dat betekent dat deze kosten subsidiabel zijn mits deze betrekking hebben op de bij de aanvraag opgegeven projectperiode tot het moment van oplevering van de accommodatie.

 • Voor de aankoop van grond geldt dat deze aantoonbaar binnen de opgegeven projectperiode en voor oplevering van de bouw van de accommodatie plaats moet vinden.
 • Voor erfpacht geldt dat alle kosten subsidiabel zijn als u deze eeuwigdurend afkoopt binnen de projectperiode en voor oplevering van de bouw.
 • Bij periodieke (jaarlijkse) betalingen van een erfpachtcanon of huur van grond geldt dat kosten subsidiabel zijn die betrekking hebben op de periode vanaf de start van de bij de aanvraag opgegeven projectperiode tot het moment van oplevering van de accommodatie.
 • Aankoop of huur van een accommodatie is niet subsidiabel.

2. Parkeerplaats, pleinen en looppaden (algemene faciliteiten)

 • De aankoop van de grond voor parkeerplaatsen of accommodaties is subsidiabel.
 • De aanleg van de parkeerplaatsen of bestrating van pleinen is subsidiabel. 
 • Parkeerplaatsen/pleinen zijn onderdeel van de sportaccommodatie.
3. Kosten PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen)
 • De kosten voor een bodemonderzoek (inclusief keuring) naar PFAS zijn subsidiabel.
 • Het betreft het onderhoud van de accommodatie.
4. Speelveld, glijbaan, klimrek, speeltuin, minibaan, voetbalkooi, pétanquebaan, padelbaan etc.

Als het tot de hoofdactiviteit van de aanvrager hoort, dan is het subsidiabel.

Zo is bijvoorbeeld een pannaveld bij een voetbalvereniging subsidiabel. 

Let op: een glijbaan of wildwaterbaan in een zwembad is niet subsidiabel, want deze kosten hebben geen betrekking op amateursport.

5. Buitenterras met glasschermen
 • Glasschermen zijn onderdeel van de sportaccommodatie en dus subsidiabel.
 • Terrasmeubilair is niet subsidiabel. Hier gaat het om horecagerelateerde kosten.
6. Huur- en leasekosten
 • Huurkosten en operationele leasekosten zijn subsidiabel voor zover deze betrekking hebben op onderhoud van de sportaccommodatie. Bijvoorbeeld de huur van machines en gereedschappen, zoals een hoogwerker, grasmaaier en betonmolen.
 • Huur- en leasekosten van sportmaterialen zijn niet subsidiabel.
 • Huurkosten van gymzalen en andere sportaccommodaties zijn niet subsidiabel.
 • Financiële leasekosten zijn subsidiabel als het gaat om aantoonbare investeringskosten ten behoeve van de sportaccommodatie. Denk hierbij aan aanschaf van ledverlichting, zonnepanelen en warmtepompen. Om in aanmerking te komen voor subsidie is het van belang dat de amateursportorganisatie vanaf het moment van ingebruikname economisch eigenaar is van de goederen en na afloop van de leasetermijn ook juridisch eigenaar van de goederen wordt. 
 • Bij een aanvraag achteraf (artikel 8 en 10) mogen de kosten van de aflossingstermijnen (exclusief rente en administratiekosten) worden opgevoerd in de periode voorafgaand aan de aanvraag. Bij de aanvraag moet u een getekende leaseovereenkomst, aflossingsschema en betaalbewijzen van de aflossingen overleggen.
 • Bij een aanvraag vooraf (artikel 11 en 12) mogen de kosten van de aflossingstermijnen (exclusief rente en administratiekosten) worden opgevoerd in een periode van maximaal 3 jaar. Bij de aanvraag moet u een getekende leaseovereenkomst en aflossingsschema overleggen.
7. Aankleding en inrichting van accommodatie(s)
 • Aankleding van de accommodatie in zijn geheel zoals laminaat, stofbekleding, zonwering, inbouwkasten, inbouwverlichting e.d. is subsidiabel, aangezien dit een onderdeel vormt van de (bouw van de) accommodatie.
   
 • Inrichting is enkel subsidiabel indien deze betrekking heeft op sportgerelateerde ruimtes zoals kleedkamer, opslag materiaal, massagekamer e.d. (materiaalkast, zitbankjes kleedkamer, lockers e.d.).  
 • De inrichting van zowel keuken als kantine wordt gezien als horecagerelateerd en deze kosten zijn derhalve niet subsidiabel. Dit geldt dus onder andere voor meubilair, banken, wastafels, vetafscheiders, afzuigkappen, vaatwastabletten of TV’s. Inrichting van algemene ruimtes van bestuurskamer, hal, vergaderruimtes is ook niet subsidiabel.
8. Kosten horeca

Alle horecagerelateerde kosten zijn niet subsidiabel.

9. Beveiligingssysteem (alarm, camera of rookmelder) en inhuur beveiliging
 • Een beveiligingssysteem is subsidiabel, want het hoort bij de bouw van een sportaccommodatie.
 • De inhuur van beveiliging is niet subsidiabel.
   
10. Tweedehands producten

Tweedehands producten zijn subsidiabel als het gaat om bouw, onderhoud of sportmateriaal.

Voorwaarde is het overleggen van een betaalbewijs en factuur waarop de prijs staat vermeld.

11. Gas, water, licht

Gas, water en licht zijn niet subsidiabel.

Deze kosten vallen buiten de regeling.

12. Prestatiecontract

Prestatiecontracten zijn in principe niet subsidiabel.

Ze hebben veelal betrekking op gas, water en licht.

13. Energieadvies

Er wordt geen vergoeding gegeven voor energieadvies. 

Het heeft geen betrekking op de bouw of het onderhoud van een sportaccommodatie. 

14. Asbestsanering

Asbestsanering is subsidiabel.

Het maakt onderdeel uit van het onderhoud van een accommodatie.

15. Bedrijfsvoeringskosten (accountantskosten, notariskosten, ICT, administratie, financieringskosten, kassasystemen en, computers)

Deze kosten zijn niet subsidiabel.

Het gaat niet om bouw of onderhoud van een sportaccommodatie of de aanschaf van sportmateriaal.

16. Verzekeringspremies

Alleen CAR-verzekeringen zijn subsidiabel.

Andere verzekeringen zijn dat niet, want het gaat niet om de bouw of het onderhoud van een sportaccommodatie of de aanschaf van sportmateriaal.

17. Brandstof (Benzine/diesel)

Alleen als de brandstof wordt gebruikt voor machines die onderhoud plegen binnen de sportaccommodatie (bijv. maaimachines bij een golfbaan).

Kosten voor vervoer vallen hier niet onder.

18. Personeelskosten
 • Kosten van inhuur van personeel zijn subsidiabel als deze betrekking hebben op de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties (niet voor activiteiten ten behoeve van sportuitvoering zoals trainers, workshops etc.).
 • Loonkosten van het eigen personeel zijn subsidiabel mits dat werkzaamheden uitvoert op het gebied van de bouw en het onderhoud van de sportaccommodatie.
 • Vergoeding aan vrijwilligers en incidenteel onderhoud buiten de werkelijke functie vallen buiten de regeling. 
 • Als er sprake is van een gecombineerde functie (deels bouw en onderhoud/deels overige werkzaamheden), kunt u de uren opvoeren die de werknemer heeft besteed aan onderhoud.
 • Het brutoloon is subsidiabel.
 • Kosten voor af te dragen werkgeversverzekeringen en pensioenen zijn niet subsidiabel.
 • Kosten voor of tijdens ziekte zijn niet subsidiabel.
19. Cursussen/trainingen Cursussen en trainingen voor personeel zijn alleen subsidiabel als ze betrekking hebben op het onderhoud van de sportaccommodatie.
20. Reclame/ advertenties

Zowel kosten voor het faciliteren van reclame/advertenties (zoals o.a. rails reclameborden, vlaggenmast e.d.), als de feitelijke kosten voor sponsoring, reclame, promo en advertenties zijn niet subsidiabel.

21. Kleding

In beginsel is de aanschaf van shirts, sporttassen en andere kledij subsidiabel (aanschaf sportmaterialen).

Als wij twijfelen over de verhouding amateursport en commercieel belang, sturen wij u een brief over (mogelijke) btw-terugvordering.

Hieruit kan een verdeelsleutel worden bepaald, die niet specifiek voor deze activiteit, maar over de gehele aanvraag wordt toegepast (op organisatieniveau). 

22. Evenementen voor e-sports

E-sports zijn subsidiabel, voor zover de aanvrager niet-winstbeogend is en voldoet aan de eisen die de BOSA-regeling stelt aan aanvragers.

 • De kosten hiervoor zijn te relateren aan amateursport.
 • Activiteiten of evenementen met een commercieel belang zijn niet subsidiabel.

De definitie van e-sports is: het spelen van computerspellen in competitief verband op de pc of een spelcomputer (inclusief virtual reality).

23. Kosten toernooi (BBQ, taart, bloemetjes, waardebonnen) Deze kosten zijn niet subsidiabel, want het gaat niet om de bouw of het onderhoud van een sportaccommodatie of de aanschaf van sportmateriaal. 
24. Busreizen 

Busreizen zijn niet subsidiabel.

Het gaat niet om bouw of onderhoud van een sport-accommodatie of de aanschaf van sportmateriaal.

25. Dieren

Dieren zijn niet subsidiabel. 

Het betreft geen bouw of onderhoud van sportaccommodaties. Het betreft ook geen aanschaf of onderhoud van (sport)materiaal.