Voorstel bedrijfsmiddel

Wilt u maatschappelijk bijdrage leveren aan het verduurzamen van de sportsector? Dan kunt u een voorstel indienen voor een innovatief en milieuvriendelijk product (bedrijfsmiddel) dat niet gangbaar is in de sportsector, maar wel zijn werking heeft aangetoond.

Uw voorstel wordt door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) getoetst en na acceptatie door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgenomen op de BOSA maatregellijst. Om te voorkomen dat de lijst te lang wordt, is er een maximum van 10 maatregelen per categorie. De BOSA maatregellijst wordt jaarlijks aangepast.

Zie ook: BOSA maatregellijst

Stappenplan voorstel indienen

Stap 1

Controleer eerst of uw product misschien al valt onder één van de omschrijvingen op de BOSA lijst. Neem bij twijfel contact met ons op.

Stap 2

Het indienen van voorstellen voor opname op de BOSA maatregellijst 2022 kan tot 1 mei 2021. Vanaf 1 januari 2022 kunt u een voorstel indienen voor 2023. Dat doet u met het formulier van RVO. U krijgt van RVO een ontvangstbevestiging met een kenmerk.

Stap 3

RVO toetst of uw voorstel voldoet aan de voorwaarden om opgenomen te worden op de BOSA lijst. Er worden daarbij geen aanvullende gegevens opgevraagd.

Stap 4

Er wordt een advies uitgebracht over uw voorstel aan het ministerie van VWS.

Stap 5

Het ministerie van VWS beslist of uw voorstel wordt opgenomen op de lijst.

Stap 6

Tussen 1 oktober en 30 november wordt contact met u opgenomen. Dan hoort u of uw voorstel is opgenomen. De nieuwe BOSA lijst wordt eind 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en op deze website.

Voorwaarden voor opname op de BOSA lijst

De voorwaarden voor opname op de BOSA lijst zijn:

 • De toepassing van het bedrijfsmiddel moet een belangrijke maatschappelijke verdienste hebben: een milieu-, circulaire-, toegankelijkheids- of energieverdienste.
 • Er moet sprake zijn een verbetering ten opzichte van het gangbare alternatief.
 • De (verdere) marktintroductie van het bedrijfsmiddel moet op korte termijn gewenst zijn.
 • De maatschappelijke verdienste moet verder gaan dan wat op dit moment wettelijk verplicht is.
 • Het bedrijfsmiddel is gemaakt van aantoonbaar niet-giftige (toxische) materialen.

Maatschappelijke verdienste

Milieu-, Circulaire, Toegankelijkheids- en/of Energieverdienste

Bij het beoordelen van de verdienste wordt vooral gelet op:

 • De aard van de emissie die wordt gereduceerd.
 • De mate waarin de emissie wordt gereduceerd en hoe dit wordt gemonitord.
 • De mate waarin energie wordt bespaard en hoe dit wordt gemonitord.
 • De aard van de technologie.
 • Inschatting van de verwachte afzet.
 • De meerkosten ten opzichte van het gangbare alternatief.
 • Toxiciteitsrapportage van het bedrijfsmiddel.
 • Budgetbeslag.

Voorstel bedrijfsmiddel indienen

Dien bij RVO uw voorstel in om een bedrijfsmiddel op te laten nemen in de aanvullende maatregellijst voor 2022. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.