Kan een onderwijsorganisatie ook subsidie aanvragen?

Soms wordt een sportaccomodatie van een onderwijsorganisatie ook gebruikt door een amateursportclub.

Deze onderwijsorganisaties kunnen geen subsidie aanvragen. De SBI-code is namelijk leidend voor de aanvraag.

Daarnaast komen investeringen die niet vallen onder de btw sportvrijstelling in aanmerking voor de subsidieregeling.