Er was een project in 2019. Mag hiervoor in 2020 subsidie worden aangevraagd?

Ja, dat kan. Voorwaarde is dat activiteiten voor een project plaatsvinden na 1 januari 2019. De subsidie mag op enig moment in het jaar 2019 of later aangevraagd worden.

Voor wat betreft het subsidieplafond is het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd van belang. Voor een aanvraag in 2019 is het plafond in 2019 van toepassing. Als de subsidie in 2020 wordt aangevraagd dan geldt het plafond van 2020.

Wanneer de activiteiten al hebben plaatsgevonden dan is het van belang dat de aanvraag tot vaststelling uiterlijk 12 maanden na voltooiing van de subsidiabele activiteiten wordt ingediend (artikel 8, lid 2 en artikel 10, lid 2).