Kan vooraf worden aangegeven of een project in aanmerking komt voor subsidie?

Een eventuele subsidie wordt pas toegekend na indiening en beoordeling van offertes of facturen.