Komt een onderwijsorganisaties die een sportaccomodatie bezit die ook wordt gebruikt door (amateur) sportclubs voor subsidie in aanmerking?

Dit hangt af van de statuten. Dit kan als de rechtspersoon die de accommodatie bezit als doelstelling heeft om sportaccommodaties ter beschikking te stellen aan de amateursport voor lokale gebruikers.