Meer informatie over verschillende soorten subsidieaanvragen

De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Er is een aanvullende subsidie van 15% van de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid. Deze maatregelen worden dus voor 35% gesubsidieerd (bijlage).

U kunt de subsidie aanvragen als de activiteiten zijn afgerond en betaald, of vooraf. De minimale subsidieaanvraag en welke bewijsstukken u moet meesturen hangen hiervan af.

Activiteiten zijn afgerond en betaald Activiteiten moeten nog worden opgestart
Hoogte subsidie € 5.000 - € 25.000 € 25.000 - € 125.000 € 25.000 - € 125.000 Vanaf € 125.000
Minimale eigen in­ves­tering bij 20% subsidie € 25.000 € 125.000 € 125.000 € 625.000
Minimale eigen in­ves­tering bij 35% subsidie € 14.286 € 71.429 € 71.429 € 357.143
Bewijsstukken meesturen Tot € 500
Facturen
Tot € 500
Facturen
Offertes Offertes en liquiditeits­prognose
Vanaf € 500
Facturen en betaal­bewijzen
Vanaf € 500
Facturen en betaal­bewijzen
Meer informatie in de regeling Artikel 8 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12

De facturen van een kalenderjaar worden opgespaard om tot de ondergrens te komen. Voor activiteiten kan tot 12 maanden na afloop subsidie worden aangevraagd. Een organisatie mag meerdere keren subside aanvragen, tot een maximum van € 2,5 miljoen per kalenderjaar.