Moeten alle facturen worden overlegd of volstaat een samenstellingsverklaring van een accountant?

Bij de vaststelling van de subsidie moeten een factuur en betaalbewijs overlegd worden.

Dit geldt niet voor bedragen minder dan € 500. Voor een subsidieaanvraag van meer dan € 125.000 wordt middels een financieel verslag met accountantsverklaring verantwoording afgelegd.