Mogen in een aanvraag zowel kosten vooraf als achteraf worden ingediend?

Nee, gecombineerde aanvragen zijn niet toegestaan. Voor subsidies van € 25.000 tot € 125.000 is er voor gekozen om aan de aanvrager de keuze te laten om ofwel voor aanvang, ofwel na afloop van de activiteiten subsidie aan te vragen.