Vallen verzekeringpremies ook onder de subsidieregeling?

Nee, deze kosten zijn niet subsidiabel.