Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een aanvullend pakket, specifiek bedoeld voor de sportsector. Wanneer er meer informatie bekend is, zullen wij dit op deze webpagina plaatsen.

Let op: voor vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW3) verwijzen we u graag naar het UWV.

Aanvragen

U kon de tegemoetkoming aanvragen tot en met 11 oktober 2020. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Alle aanvragen die op tijd zijn ingediend worden gelijk behandeld.

In totaal is er €22,3 miljoen aangevraagd voor de TASO. Hierdoor hoeft er geen loting plaats te vinden om te bepalen welke aanvragen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

U ontvangt uiterlijk 13 december bericht of uw aanvraag is toegekend of afgewezen. Ongeveer tien dagen nadat u de brief met de beschikking heeft ontvangen, kunt u de betaling verwachten. De steekproef zal plaatsvinden in de eerste helft van 2021.

Meldingsplicht en verlening

Is uw situatie gewijzigd, heeft u informatie die van invloed is op (de hoogte van) de tegemoetkoming of twijfelt u of u recht heeft op de tegemoetkoming? Dan bent u verplicht hier een melding van te maken. Neem contact met ons op, wij helpen u met deze wijziging.

Vaststelling en steekproef

Moet u mogelijk (een deel van) de tegemoetkoming terugbetalen? Wacht dan tot u de vaststellingsbrief in 2021 heeft ontvangen. U ontvangt de brief nadat de steekproef is verricht.

Als u in de steekproef valt krijgt u begin januari bericht. De steekproef start 1 februari 2021. Als u bent geselecteerd heeft u vier weken de tijd om uw vaststellingsaanvraag in te dienen. In de laatste week van januari ontvangt u per e-mail een link naar het online formulier.

Let op: Als u niet in de steekproef valt betekent dat niet dat de tegemoetkoming definitief is.

Als blijkt dat meer dan 20% van de aanvragen niet aan de eisen van de regeling voldoet, wordt de steekproef opnieuw uitgevoerd. De tegemoetkoming is pas definitief als u een vaststellingsbrief heeft ontvangen. 

Tegemoetkoming amateursportorganisaties

Bent u een sportvereniging zonder winstoogmerk?

En heeft u door de coronacrisis 20 procent of meer omzetverlies geleden?

Dan kunt u vanaf 22 september 2020 een beroep doen op TASO 2.

Deze regeling helpt u bij het betalen van uw vaste lasten.

Heeft u een eigen accommodatie en doorlopende lasten vanaf 8.000 euro?

Dan kunt u aanspraak maken op een maximale vergoeding van 12.000 euro.

Verdeeld over 2 perioden.

Heeft u wel of geen eigen accommodatie en doorlopende lasten tussen 500 en 4.000 euro?

Dan is de maximale vergoeding 7.000 euro.

In totaal is 44,5 miljoen euro beschikbaar.

Wordt er meer aangevraagd, dan wordt er geloot.

Maar let op: u maakt niet meer kans als u snel reageert. Alle aanvragen worden gelijk behandeld, ongeacht wanneer ze ontvangen zijn.

Wel heel belangrijk is het dat uw gegevens juist en volledig zijn en dat u voldoet aan de voorwaarden.

U kunt uw aanvraag indienen van 22 september tot en met 11 oktober 2020.

Meer weten? Bel 070-3405566 of mail naar TASO@minvws.nl

Voorwaarden

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw doorlopende lasten in de periode waarin u ten minste 20% minder omzet had. U kon voor 2 perioden een tegemoetkoming aanvragen:

  • Periode 1: van 1 maart tot en met 31 mei 2020
  • Periode 2: van 1 juni tot en met 31 augustus 2020

Doorlopende lasten

Dit zijn de lasten voor gas, water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager in periode 1 of periode 2. Let op: huurverplichtingen zijn uitgesloten.

Amateursportorganisatie

Een amateursportorganisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, die als doelstelling heeft om amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).
Let op: Eenmanszaken, zzp’ers, VOF’s en maatschappen hebben geen rechtspersoonlijkheid en komen daarom niet in aanmerking voor deze regeling.

Categorie A

Amateursportorganisatie met of zonder een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van meer dan €500 en minder dan €4.000 in een periode.

Categorie B

Amateursportorganisatie met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste €8.000 in een periode, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming op grond van de TOGS of TVL.

Let op: Een amateursportorganisatie met doorlopende lasten van minder dan €500, of tussen €4.000 en €8.000 komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

SBI-code

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor de tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Let op: uitzondering zijn organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5). Deze organisaties komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Personele lasten

Als u voor personeelsleden een (gedeeltelijke) vergoeding heeft ontvangen op basis van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) of Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), dan kon u deze niet opvoeren in de TASO-regeling. Ook als u voor hen geen volledige vergoeding heeft ontvangen. 

U kon alleen een tegemoetkoming aanvragen voor de doorlopende personele lasten waarvoor u géén vergoeding heeft gekregen op basis van de NOW of Tozo.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II en de wijziging.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar taso@minvws.nl.