Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 20% van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties

Voice over TASO met telefoonnummer en email adres.

Bent u een sportvereniging zonder winstoogmerk? En heeft u door de coronacrisis 20% of meer omzetverlies geleden in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni tot 1 september 2020? Dan kunt u vanaf 1 september een beroep doen op de TASO.

Deze regeling helpt u bij het betalen van uw vaste lasten met een eenmalige vergoeding van maximaal 7.000 euro: Maximaal 3.500 euro voor de periode van 1 maart tot 1 juni en maximaal 3.500 euro voor 1 juni tot 1 september.

In totaal is 44,5 miljoen euro beschikbaar. Komen er meer aanvragen binnen, dan wordt er geloot. Maar let op: u maakt niet meer kans als u snel reageert. Alle aanvragen worden gelijk behandeld, ongeacht wanneer ze ontvangen zijn. Het is wel heel belangrijk dat uw gegevens juist en volledig zijn en dat u voldoet aan de voorwaarden.

U kunt uw aanvraag indienen van 1 september tot en met 4 oktober 2020. Daarna krijgt u binnen 1 week te horen of u in aanmerking komt.

Meer weten? Bel 070 3405566 of mail naar TASO@minvws.nl.

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw doorlopende lasten. U vult zelf de hoogte in op het aanvraagformulier.

Hoogte tegemoetkoming
Doorlopende lasten Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 501 t/m € 1.500 € 1.500
€ 1.501 t/m € 2.500 € 2.500
€ 2.501 t/m € 3.999 € 3.500

Bij overschrijding van het beschikbare bedrag van € 44,5 miljoen voor alle aanvragers, vindt op 5 oktober 2020 een loting plaats. Deze gebeurt onder alle volledige aanvragen die binnen de termijn zijn ontvangen.

Neem de tijd om uw aanvraag zo correct en volledig mogelijk in te dienen. Zo verkleint u het risico om niet aan de loting deel te nemen.

Voorwaarden

Een amateursportorganisaties komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als het in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren. Ook mag de organisatie, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten hebben ontvangen.

SBI-code

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor de tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Let op: uitzondering zijn organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5). Deze organisaties komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Aanvragen

Voor de aanvraag kunt u gebruik maken van het formulier, dat vanaf 1 september 2020 op deze pagina te vinden is. Aanvragen kan tot en met 4 oktober 2020.

U kunt de aanvraag doen voor een van de twee perioden, of voor beide. Deze perioden zijn 1 maart t/m 31 mei 2020 en 1 juni t/m 31 augustus 2020.

Neem uw tijd en zorg dat het formulier juist en volledig is ingestuurd. Het moment van ontvangst is niet bepalend voor de toekenning van de tegemoetkoming.

Voor uw aanvraag heeft u een bankafschrift nodig, dat niet ouder is dan drie maanden. In verband met privacywetgeving moet u bepaalde gegevens onleesbaar maken. Bekijk hiervoor het voorbeeld op deze website.

U ontvangt uiterlijk 1 december 2020 de uitslag op uw aanvraag.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling. Let op: bepaalde tussentijdse wijzigingen (zoals het totale budget en de mogelijkheid om voor twee periodes een tegemoetkoming aan te vragen) zijn in deze publicatie nog niet opgenomen. De verwachting is dat in augustus 2020 een nieuwe regeling wordt ondertekend, waarin deze wijzigingen zijn vermeld.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 070 - 340 55 66 (optie 1 en daarna optie 5). Of stuur een e-mail naar taso@minvws.nl.