Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 20% van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.

Nieuws 17 september: aanvraagperiode bekend

Het uitwerken van de TASO-regeling moet zeer zorgvuldig gebeuren. Helaas bleek dit meer tijd te kosten dan eerder was voorzien.
U kunt de tegemoetkoming aanvragen van dinsdag 22 september om 9:00 uur tot en met zondag 11 oktober.
Het uitstel heeft geen gevolgen voor uw aanvraag of de kans op de tegemoetkoming. Alle aanvragen die binnen de aanvraagtermijn worden ingediend, worden gelijk behandeld.

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw doorlopende lasten in de periode waarin u ten minste 20% minder omzet had. U kunt voor 2 perioden subsidie aanvragen: 1 maart tot en met 31 mei 2020 en 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Er is € 44,5 miljoen subsidie beschikbaar. Bij overschrijding van het budget vindt een loting plaats onder alle correcte en volledige aanvragen. Neem daarom de tijd om uw aanvraag correct en volledig in te dienen.

Voorwaarden

Een amateursportorganisaties komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als het in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren.

SBI-code

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor de tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Let op: uitzondering zijn organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5). Deze organisaties komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Aanvragen

U kunt de aanvraag doen voor een van de twee perioden, of voor beide. Vul het formulier formulier juist en volledig in. Het moment van ontvangst is niet bepalend voor de toekenning van de tegemoetkoming.

Aanvraagperiode

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 22 september tot en met 11 oktober 2020.

Wat heeft u nodig?

  • Uw KvK-nummer.
  • Een volmacht als u niet tekenbevoegd bent conform KvK.
  • Een digitale kopie van een bankafschrift (niet ouder dan drie maanden). Alleen het IBAN, de datum en de tenaamstelling moeten zichtbaar zijn. Maak de andere gegevens onleesbaar, zie het voorbeeld. Een printscreen vanuit internetbankieren wordt ook geaccepteerd.
  • Uw doorlopende lasten periode 1: 1 maart tot en met 31 mei 2020
  • Uw doorlopende lasten periode 2: 1 juni tot en met 31 augustus 2020

Online aanvraagformulier

  • U kunt vanaf 22 september om 9:00 uur de tegemoetkoming aanvragen.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling. Let op: De regeling wordt op dit moment nog gewijzigd. In september 2020 wordt de nieuwe regeling gepubliceerd waarin deze wijzigingen zijn opgenomen.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar taso@minvws.nl.