Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

TASO Q2 2021

Heeft uw amateursportorganisatie in het tweede kwartaal van 2021 financiële schade geleden door de coronacrisis?

Dan kunt u via de TASO-regeling een tegemoetkoming aanvragen

van minimaal 1.000

en maximaal 24.000 euro.

U kunt een aanvraag indienen als uw omzet van 1 april tot en met 30 juni 2021 minstens 10% lager was, vergeleken met dezelfde periode in 2019...

En als uw financiële schade 1.000 euro of meer bedroeg.

Is uw aanvraag compleet en voldoet u aan de voorwaarden? 

Dan ontvangt u uiterlijk 20 december 2021 een besluit op uw aanvraag. 

Daarna ontvangt u een voorschot van 100%. 

U kunt uw aanvraag indienen van 26 juli tot en met 19 september 2021.

Meer weten? Bel 070-3405566 of mail naar TASO@minvws.nl
 

Voor wie

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die omzetverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19.

Voorwaarden

Let op: de voorwaarden om in aanmerking te komen verschillen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar een van de onderstaande pagina’s:

Belangrijke data

Overzicht aanvraagronden
Ronde Periode Aanvraagperiode Uiterlijke beslisdatum*
TASO Q4 2020

1 oktober t/m
31 december 2020

19 februari t/m 5 april 2021 5 juli 2021
TASO Q1 2021 1 januari t/m
31 maart 2021
17 mei t/m
11 juli 2021
10 oktober 2021
TASO Q2 2021 1 april t/m
30 juni 2021
26 juli t/m 19
september 2021
20 december 2021

*De minister beslist uiterlijk dertien weken na sluiting van de aanvraagperiode op een aanvraag voor een tegemoetkoming.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)? Dan verwijzen we u graag naar het UWV.

Op de website van de RVO vindt u informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Vragen?

Heeft u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar TASO@minvws.nl.