TASO Q2 en Q3 2020

U kon de tegemoetkoming voor het tweede en derde kwartaal van 2020 aanvragen tot en met 11 oktober 2020. In totaal is er €22,3 miljoen aangevraagd.

Meldingsplicht en verlening

Is uw situatie gewijzigd, heeft u informatie die van invloed is op (de hoogte van) de tegemoetkoming of twijfelt u of u recht heeft op de tegemoetkoming? Dan bent u verplicht hier een melding van te maken. Neem contact met ons op, wij helpen u met deze wijziging.

Vaststelling en steekproef

Moet u mogelijk (een deel van) de tegemoetkoming terugbetalen? Wacht dan tot u de vaststellingsbrief in 2021 heeft ontvangen. U ontvangt de brief nadat de steekproef is verricht.

Als u in de steekproef valt heeft u begin januari bericht gekregen. U kunt een overzicht van uw doorlopende lasten voorbereiden met behulp van het format. In de laatste week van januari ontvangt u per e-mail een link naar het online formulier. U heeft dan vier weken de tijd om uw vaststellingsaanvraag in te dienen.

Let op: Als u niet in de steekproef valt betekent dat niet dat de tegemoetkoming definitief is.

Als blijkt dat meer dan 20% van de aanvragen niet aan de eisen van de regeling voldoet, wordt de steekproef opnieuw uitgevoerd. De tegemoetkoming is pas definitief als u een vaststellingsbrief heeft ontvangen. 

Wij begrijpen dat u (als gevolg van de coronacrisis) in een moeilijkere financiële situatie kunt verkeren, en willen niet dat u in grote financiële problemen terechtkomt.

Als u de vordering niet ineens en/of niet voor de vervaldatum kunt voldoen, kunt u daarom in aanmerking komen voor een betalingsregeling of uitstel van betaling.

Hiervoor kunt u contact opnemen met FDC Debiteurenbeheer, via: fdc-debiteurenbeheer@minszw.nl.

Voorwaarden

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw doorlopende lasten in de periode waarin u ten minste 20% minder omzet had. U kon voor 2 perioden een tegemoetkoming aanvragen:

  • Periode 1: van 1 maart tot en met 31 mei 2020
  • Periode 2: van 1 juni tot en met 31 augustus 2020

Doorlopende lasten

Dit zijn de lasten voor gas, water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager in periode 1 of periode 2. Let op: huurverplichtingen zijn uitgesloten.

Amateursportorganisatie

Een amateursportorganisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, die als doelstelling heeft om amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).
Let op: Eenmanszaken, zzp’ers, VOF’s en maatschappen hebben geen rechtspersoonlijkheid en komen daarom niet in aanmerking voor deze regeling.

Categorie A

Amateursportorganisatie met of zonder een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van meer dan €500 en minder dan €4.000 in een periode.

Categorie B

Amateursportorganisatie met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste €8.000 in een periode, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming op grond van de TOGS of TVL.

Let op: Een amateursportorganisatie met doorlopende lasten van minder dan €500, of tussen €4.000 en €8.000 kwam niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

SBI-code

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor de tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Let op: uitzondering zijn organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5). Deze organisaties komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Personele lasten

Als u voor personeelsleden een (gedeeltelijke) vergoeding heeft ontvangen op basis van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) of Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), dan kon u deze niet opvoeren in de TASO-regeling. Ook als u voor hen geen volledige vergoeding heeft ontvangen. 

U kon alleen een tegemoetkoming aanvragen voor de doorlopende personele lasten waarvoor u géén vergoeding heeft gekregen op basis van de NOW of Tozo.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar TASO@minvws.nl. Gaat uw vraag over een vaststelling of verlening? Gebruik dan de volgende omschrijving als onderwerp:

  • Vragen naar aanleiding van verlening TASO:
    Referentie (COTASOXXXXX) + verlening + Q2 en 3
  • Vragen naar aanleiding van vaststelling TASO:
    Referentie (COTASOXXXXX) + vaststelling + Q2 en 3

Andere aanvraagronden