TASO Q4 2020

U kon de tegemoetkoming aanvragen tot en met 5 april 2021. Als uw aanvraag compleet is, wordt de betaling uiterlijk 5 juli 2021 overgemaakt.

Het beschikbare budget bedraagt € 29 miljoen en is niet overschreden.

Meldingsplicht

Is uw situatie gewijzigd, heeft u informatie die van invloed is op (de hoogte van) de tegemoetkoming of twijfelt u of u recht heeft op de tegemoetkoming? Dan bent u verplicht hier een melding van te maken. Neem contact met ons op, wij helpen u met deze wijziging.

Vaststelling en steekproef

Moet u mogelijk (een deel van) de tegemoetkoming terugbetalen? Wacht dan tot u de vaststellingsbrief heeft ontvangen. U ontvangt de brief nadat de steekproef is verricht.

Let op: Als u niet in de steekproef valt betekent dat niet dat de tegemoetkoming definitief is.

Als blijkt dat meer dan 20% van de aanvragen niet aan de eisen van de regeling voldoet, wordt de steekproef opnieuw uitgevoerd. De tegemoetkoming is pas definitief als u een vaststellingsbrief heeft ontvangen. 

Betalingsregeling of uitstel van terugbetalen

Wij begrijpen dat u (als gevolg van de coronacrisis) in een moeilijkere financiële situatie kunt verkeren, en willen niet dat u in grote financiële problemen terechtkomt.

Als u de vordering niet ineens en/of niet voor de vervaldatum kunt voldoen, kunt u daarom in aanmerking komen voor een betalingsregeling of uitstel van betaling.

Hiervoor kunt u contact opnemen met FDC Debiteurenbeheer, via: fdc-debiteurenbeheer@minszw.nl.

Voorwaarden

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw doorlopende lasten in de periode waarin u ten minste 10% minder omzet had. U kon een tegemoetkoming aanvragen van 19 februari 2021 t/m 5 april 2021.

Doorlopende lasten

Dit zijn de lasten voor gas, water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie.

Amateursportorganisatie

Een amateursportorganisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, die als doelstelling heeft om amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).

Let op: Eenmanszaken, zzp’ers, VOF’s en maatschappen hebben geen rechtspersoonlijkheid en komen daarom niet in aanmerking voor deze regeling.

SBI-code

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor de tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Let op: uitzondering zijn organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5). Deze organisaties komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Personele lasten

Als u voor personeelsleden een (gedeeltelijke) vergoeding heeft ontvangen op basis van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) of Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), dan kon u deze niet opvoeren in de TASO-regeling. Ook als u voor hen geen volledige vergoeding heeft ontvangen. 

U kon alleen een tegemoetkoming aanvragen voor de doorlopende personele lasten waarvoor u géén vergoeding heeft gekregen op basis van de NOW of Tozo.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar taso@minvws.nl.

Gaat uw vraag over een vaststelling of verlening? Gebruik dan de volgende omschrijving als onderwerp:

  • Vragen naar aanleiding van verlening TASO:
    Referentie (COTASOXXXXX) + verlening + Q4
  • Vragen naar aanleiding van vaststelling TASO:
    Referentie (COTASOXXXXX) + vaststelling + Q4

Andere aanvraagronden