TASO 4e periode (1 november 2021 t/m 31 januari 2022)

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020, 2021 en 2022 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

De TASO-regeling vierde periode is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 en financiële schade hebben geleden van ten minste €1.000.

Let op! De voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn niet hetzelfde als de eerdere TASO-aanvraagrondes.

Voorwaarden

Een amateurorganisatie komt in aanmerking voor de TASO vierde periode als het:

 • Voldoet aan de definitie van een amateursportorganisatie. Een organisatie komt in aanmerking als het:
  • een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
  • geen winstoogmerk heeft;
  • in het Handelsregister staat ingeschreven met een SBI-code uit bijlage I.
 • Minimaal 10% omzetverlies heeft geleden over de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 ten opzichte van de periode van 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020.
 • Financiële schade heeft geleden van ten minste €1.000 als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19.
 • Slechts eenmaal een aanvraag indient voor een tegemoetkoming in de vierde periode.
 • Geen subsidie heeft ontvangen op grond van de TVL voor de financiële schade in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

In de beslisboom TASO vierde periode kunt u controleren of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Financiële schade

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u geleden financiële schade in de vierde periode. De financiële schade wordt gelijk gesteld aan 18% van het totaal aan inkomsten van de amateursportorganisatie in het laatste afgesloten boekjaar voorafgaand aan de COVID-19 uitbraak.

Hoogte tegemoetkoming

Financiële schade in vierde periode

Tegemoetkoming (forfaitair)

€1.000 t/m €3.000

€1.500

€3.001 t/m €5.000

€3.000

€5.001 t/m €8.500

€4.500

€8.501 t/m €12.000

€6.000

€12.001 t/m €15.500

€7.500

€15.501 t/m €19.000

€9.000

€19.001 t/m €23.000

€10.500

€23.001 t/m €27.000

€12.000

€27.001 t/m €32.000

€13.500

€32.001 t/m €37.000

€15.500

€37.001 t/m €42.000

€17.500

€42.001 t/m €48.000

€20.500

€48.001 en hoger

€24.000

Tegemoetkoming aanvragen

U kunt geen tegemoetkoming meer aanvragen. Dit kon tot en met 30 mei 2022.

Vaststelling

Voor het vaststellen van de tegemoetkoming kunt u achteraf worden gecontroleerd. Hiervoor wordt een steekproef uitgevoerd. U ontvangt hier vanzelf bericht over.

Als uw organisatie binnen de steekproef valt, moet u aantonen dat u aan de voorwaarden van de regeling heeft voldaan. Dit doet u door de volgende documenten toe te sturen:

 • Een overzicht van de omzet van de amateursportorganisatie waaruit blijkt dat deze ten opzichte van de periode van 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020 een omzetverlies van ten minste 10% heeft geleden in de vierde periode.
 • De jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar voorafgaand aan de COVID-19 uitbraak.
 • Indien van toepassing een besluit tot toekenning van de subsidie op grond van de TVL.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.