Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs

Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding. Zo kunnen leraren die terug willen keren in het onderwijs goed worden ondersteund en begeleid. Hierdoor is de kans op een succesvolle terugkeer groter.

Aanvraagcriteria

Een herintreder is:

  • Iemand die eerder als leraar heeft gewerkt en ten minste 12 maanden niet in het primair onderwijs heeft gewerkt.
  • Iemand die de lerarenopleiding heeft voltooid en daarna niet binnen 12 maanden in het primair onderwijs is gestart als leraar.

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de herintredende leraar aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De herintreder is minstens twaalf maanden niet werkzaam geweest in het onderwijs op het moment dat hij/zij een dienstverband krijgt.
  • De herintreder is benoemd / aangesteld tussen 1 augustus 2017 en 1 november 2020.
  • De herintreder moet een aanstelling of benoeming voor ten minste zes maanden hebben.

Voor een herintreder mag maar een keer subsidie worden aangevraagd.

Subsidiebedrag

Per herintreder kon het bevoegd gezag € 2.500 aanvragen.

In 2019 en 2020 was € 250.000 per jaar beschikbaar.

Subsidie aanvragen

Er kon tot 1 november 2020 subsidie worden aangevraagd.

Verantwoorden

De subsidie wordt verantwoord in de jaarverslaggeving, zoals gesteld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Meer informatie

Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. Deze staan in de regeling Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs.

Heeft u nog vragen over de subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op.