Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs

Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding. Zo kunnen leraren die terug willen keren in het onderwijs goed worden ondersteund en begeleid. Hierdoor is de kans op een succesvolle terugkeer groter.

Nieuws: Subsidieregeling verlengd tot november 2020

Het stimuleren van herintreden is nog steeds van belang bij het verminderen van het lerarentekort. Daarom is de regeling verlengd. Tot en met 1 november 2020 is het mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Aanvraagcriteria

Een herintreder is:

  • Iemand die eerder als leraar heeft gewerkt en ten minste 12 maanden niet in het primair onderwijs heeft gewerkt.
  • Iemand die de lerarenopleiding heeft voltooid en daarna niet binnen 12 maanden in het primair onderwijs is gestart als leraar.

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de herintredende leraar aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De herintreder is minstens twaalf maanden niet werkzaam geweest in het onderwijs op het moment dat hij/zij een dienstverband krijgt.
  • De herintreder is benoemd / aangesteld tussen 1 augustus 2017 en 1 november 2020.
  • De herintreder moet een aanstelling of benoeming voor tenminste zes maanden hebben.

Voor een herintreder mag maar een keer subsidie worden aangevraagd.

Subsidiebedrag

Per herintreder kan het bevoegd gezag € 2.500 aanvragen.

In 2019 en 2020 is € 250.000 per jaar beschikbaar. Aanvragen die worden ontvangen nadat het subsidieplafond is bereikt worden afgewezen.

Subsidie aanvragen

Er kan tot en met 1 november 2020 subsidie worden aangevraagd.

Verantwoorden

De subsidie wordt verantwoord in de jaarverslaggeving, zoals gesteld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Meer informatie

Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. Deze staan in de regeling Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs.

Heeft u nog vragen over de subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op.