Procedure beoordelingsgerichte peer review voor aspirant-opleidingsscholen bekend

Volgend jaar vinden de eerste beoordelingsgerichte peer reviews plaats voor aspirant-partnerschappen die sinds 2019 subsidie ontvangen via de regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen. De procedure voor deze peer review is bekend en staat in de procedurebeschrijving.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van OCW

Binnen aspirant-partnerschappen werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. De subsidie wordt gebruikt om te kunnen ontwikkelen naar een Partnerschap Samen Opleiden dat voldoet aan de basiskwaliteit zoals beschreven in het Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie.  

Naast de procedurebeschrijving is er ook een webinar beschikbaar van Miranda Timmermans, voorzitter van de commissie beoordelingsgerichte peer review.