Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de verhuurders van sportaccommodaties.

Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

Dit kan ook met terugwerkende kracht. Zolang de kwijtschelding maar heeft plaatsgevonden vóórdat u de tegemoetkoming aanvraagt. U kunt dus tot 14 oktober (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 kwijtschelden en vervolgens de tegemoetkoming aanvragen.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Voice over TVS met telefoonnummer en email adres

Bent u een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder?

En bent u van 1 maart tot 1 juni 2020 huurinkomsten misgelopen door de coronacrisis?

Dan kunt u vanaf 15 september 2020 een beroep doen op de TVS.

U komt voor deze regeling in aanmerking als u een ruimte verhuurt aan een amateursportorganisatie zonder winstoogmerk. En als u deze organisatie het huurbedrag heeft kwijtgescholden voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020, met een schriftelijke verklaring die voor 15 september 2020 is afgegeven.

In totaal is 89 en een half miljoen euro beschikbaar.

Naar verwachting is dit voldoende om alle aanvragen volledig te kunnen honoreren.

Maar mocht het budget toch worden overschreden, dan ontvangt iedere aanvrager hetzelfde percentage van zijn aanvraag.

U kunt uw aanvraag indienen tussen 15 september en 15 oktober 2020, op deze site.

Controleer goed of u aan alle voorwaarden voldoet, vul het formulier in en klik op verzenden.

Uiterlijk 1 maart 2021 hoort u of uw aanvraag is goedgekeurd.

Meer weten? Bel 070-3405566 of mail naar TVS@minvws.nl

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u kwijtgescholden huursom.

Voor de regeling is in totaal € 89,5 miljoen beschikbaar. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag wordt er naar rato verstrekt. Alle aanvragers ontvangen dan hetzelfde percentage van hun aanvraag.

Voorwaarden

Verhuurt u een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heeft u deze organisatie (een deel van) de huursom kwijtgescholden in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 vanwege de gedwongen sluiting van de organisatie door de coronamaatregelen? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de gederfde huurinkomsten.

Heeft u een Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) ontvangen? En u heeft deze tegemoetkoming niet gebruikt ter compensatie van de gederfde huurinkomsten? Dan mag u ook de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 aanvragen.

Als u meerdere sportaccommodaties heeft, dan kunt u voor alle accommodaties samen subsidie aanvragen. U ontvangt het bedrag na toekenning in één keer op uw rekening.

Aanvragers zijn gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders.

Amateursportorganisatie

Een amateursportorganisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, die als doelstelling heeft om amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden.

Particuliere verhuurder

De particuliere verhuurder is een privaatrechtelijke partij (geen gemeente of sportbedrijf), die een sportaccommodatie ter beschikking stelt aan een amateursportorganisatie en hiervoor een huursom ontvangt.

Aanvragen

Aanvraagperiode

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 15 september tot en met 14 oktober 2020.

Wat heeft u nodig?

  • Uw KvK-nummer.
  • Een volmacht als u niet tekenbevoegd bent conform KvK.
  • Een digitale kopie van een bankafschrift of een printscreen van internetbankieren (niet ouder dan drie maanden). Het IBAN, de datum en de tenaamstelling moeten zichtbaar zijn. Maak de andere gegevens onleesbaar, zie het voorbeeld.

Online aanvraagformulier

Vaststelling

Tegemoetkoming van minder dan € 100.000

Binnen deze groep wordt een steekproef uitgevoerd. Als u binnen deze steekproef valt, toont u aan dat u voldoet aan de voorwaarden van deze regeling door middel van:

  • een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie;
  • een mededeling aan de amateursportorganisaties dat de huur gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 is kwijtgescholden.

Bij twijfel kan er om aanvullende bewijsstukken worden gevraagd.

Als u niet binnen de steekproef valt, dan wordt de tegemoetkoming ambtshalve vastgesteld. U hoort uiterlijk 1 juli 2021 of u in de steekproef bent gevallen.

Tegemoetkoming van meer dan € 100.000

U dient tussen 1 maart en 1 april 2021 een aanvraag tot vaststelling in. Hiervoor ontvangt u van DUS-I een link naar het online formulier. De aanvraag tot vaststelling bevat in elk geval:

  • een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie;
  • een mededeling aan de amateursportorganisaties dat de huur gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 is kwijtgescholden.

Bij twijfel kan er om aanvullende bewijsstukken gevraagd worden.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: TVS@minvws.nl of via de contactpagina.