Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de verhuurders van sportaccommodaties.

Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties aan amateursportorganisaties, die de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden.

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u kwijtgescholden huursom.

Voor de regeling is in totaal € 89.500.000 beschikbaar gesteld. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag wordt er naar rato verstrekt.

Voorwaarden

Verhuurt u een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heeft u deze organisatie kwijtschelding verleend voor de huursom in de periode van 1 maart tot en met 1 juni 2020, als gevolg van de bestrijding van het coronavirus? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

U ontvangt het bedrag na toekenning in één keer op uw rekening.

Uw aanvraag wordt afgewezen als u:

  • niet verhuurt aan een amateursportorganisatie;
  • de huur voor de maanden maart tot juni 2020 niet daadwerkelijk heeft kwijtgescholden;
  • meerdere aanvragen heeft ingediend voor deze regeling en al een tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties heeft gekregen.

SBI-code

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Let op: uitzondering zijn organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5). Verhuurders aan deze sportorganisaties komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Aanvragen

Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier wordt tegen die tijd via deze website beschikbaar gesteld.

Vaststelling

Tegemoetkoming van minder dan € 100.000

Binnen deze groep worden steekproeven uitgevoerd. Als u binnen deze steekproef valt, toont u aan dat u voldoet aan de voorwaarden van deze regeling door middel van:

  • een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie;
  • een mededeling van de gemeente, het sportbedrijf of de particuliere verhuurder aan de amateursportorganisaties dat de huur gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 is kwijtgescholden.

Bij twijfel mag er om aanvullend bewijsmateriaal gevraagd worden.

Als u niet valt niet binnen de steekproef hoeft u niets te tonen en wordt de tegemoetkoming ambtshalve vastgesteld.

Tegemoetkoming van meer dan € 100.000

U dient tussen 1 maart en 1 april 2021 een aanvraag tot vaststelling in. Hiervoor wordt via deze website een formulier beschikbaar gesteld. De aanvraag tot vaststelling wordt voorzien van:

  • een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie;
  • een mededeling van de gemeente, het sportbedrijf of de particuliere verhuurder aan de amateursportorganisaties dat de huur gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 is kwijtgescholden.

Bij twijfel mag er om meer bewijs worden gevraagd.

U ontvangt de vaststellingsbrief binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag tot vaststelling.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de regeling. Deze wordt in de tweede helft van augustus 2020 gepubliceerd. Na publicatie vindt u op deze website een link naar de volledige regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres TVS@minvws.nl of bekijk onze contactpagina.