TVS Q2 2021

Dit is een vervolg op de eerdere TVS-regelingen. De regeling is een tegemoetkoming voor de kwijtgescholden huur aan amateursportorganisaties.

Heeft u TVS Q2 2021 ontvangen? Dan kunt u voor het vaststellen van deze tegemoetkoming worden gecontroleerd. Hiervoor voert DUS-I vanaf september 2022 een steekproef uit.

Wilt u TVS aanvragen voor het tweede kwartaal van 2021?

Let dan extra op de volgende punten, om vertraging te voorkomen.

Heeft u geen fysieke brievenbus? 

Geef dan een postadres op met brievenbus, zodat het bezorgen van onze post geen problemen oplevert.

Onderteken uw aanvraag door alle contactgegevens van de tekenbevoegde in te vullen. 

U hoeft dus geen handtekening te plaatsen.

Bent u gezamenlijk bevoegd? Vul dan de contactgegevens van twee tekenbevoegden in.

U vindt deze informatie in uw inschrijving bij de KvK.

Heeft u een volmacht?

Of is uw bevoegdheid geregeld in het mandaatregister?

Voeg dan de volmacht en eventueel het mandaatregister toe aan uw aanvraag. 

Arceer het stuk waarin uw bevoegdheid staat beschreven.

U kunt alleen TVS aanvragen voor huur die u heeft kwijtgescholden aan amateursportorganisaties die zijn ingeschreven bij de KvK.

Het huurbedrag dat u kwijtscheldt, bepaalt hoeveel tegemoetkoming u ontvangt.

Als uw huurder per uur of tijdvak huurt, ontvangt u 100% van het kwijtgescholden bedrag. 

We noemen dit gebruiksgebonden huur.

Bij niet-gebruiksgebonden huur ontvangt u ook 100% van het kwijtgescholden bedrag, maar met een maximum van 45% van de totale huursom.

Let op: na 19 september 2021 mag u het aangevraagde bedrag niet meer verhogen.

U mag het aangevraagde bedrag nog wel verlagen.

Meer weten? Bekijk dan de veel gestelde vragen op deze site. 

Heeft u een andere vraag? Bel 070-3405566 of mail naar TVS@minvws.nl.
 

Voorwaarden

Verhuurt u een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heeft u deze organisatie (een deel van) de huursom van het tweede kwartaal van 2021 kwijtgescholden vanwege de gedwongen sluiting van de sportaccommodatie door de coronamaatregelen? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de gederfde huurinkomsten.

De tegemoetkoming wordt aangevraagd door verhuurders, zoals gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders.

Waar moet u aan voldoen?

  • De huur moet daadwerkelijk schriftelijk zijn kwijtgescholden voordat de aanvraag wordt ingediend.
  • De huurder moet voldoen aan de definitie van een amateursportorganisatie, zoals benoemd in de regeling.

Let op: de huur mag niet voorwaardelijk zijn kwijtgescholden. Wel mag u afspraken maken met de huurder over een verrekening, als het aangevraagde bedrag niet volledig wordt verleend. Belangrijk is dat de tegemoetkoming voor 100% ten goede komt aan de amateursportorganisaties.

Definitie amateursportorganisatie

Een amateursportorganisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, die als doelstelling heeft amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden.

In de beoordeling of aan deze definitie wordt voldaan is de SBI-code niet doorslaggevend. Het uitgangspunt is dat de organisatie als doelstelling heeft om structureel amateursport aan te bieden aan lokale gebruikers.

Let op: eenmanszaken, zzp’ers, VOF’s, maatschappen en organisaties zonder KvK-inschrijving hebben geen rechtspersoonlijkheid en komen daarom niet in aanmerking voor deze regeling.

Budget en hoogte tegemoetkoming

Het beschikbare budget van €30 miljoen is niet overschreden.

Aanvragen

De aanvraagperiode is sinds 20 september 2021 gesloten. Vanaf deze datum besluit de minister binnen 13 weken op uw aanvraag. U kunt geen tegemoetkomingen meer aanvragen.

Als uw aanvraag compleet was, ontving u uiterlijk 20 december 2021 de uitbetaling.

Ondertekenen aanvraagformulier

De aanvraag moest worden ondertekend door de tekenbevoegde(n) volgens de KvK. Dit is een digitale ondertekening met voornaam, achternaam, functie en het e-mailadres. Het aanvraagformulier hoeft niet fysiek ondertekend te worden.

  • Bent u gezamenlijk bevoegd? Dan moeten ten minste twee bevoegde bestuurders tekenen.
  • Bent u niet tekenbevoegd bij de KvK? Zorg dan dat u een volmacht als bewijs heeft, ondertekend door de tekenbevoegde(n) volgens de KvK. Gebruik hiervoor het volmachtformulier.
  • Bent u tekenbevoegd binnen een gemeente? Dan kan dit worden aangetoond met het mandaatbesluit.

Particuliere verhuurders

Een particuliere verhuurder is een privaatrechtelijke partij die een sportaccommodatie ter beschikking stelt aan een amateursportorganisatie en hiervoor een huursom ontvangt. Als u een particuliere verhuurder bent dan moet u bij de aanvraag een overzicht bijvoegen van de kwijtgescholden gebruiksgebonden en/of niet-gebruiksgebonden huur per amateursportorganisatie. Als u een sportbedrijf of gemeente bent dan moet u dit overzicht (steekproefsgewijs) bij de vaststelling aanleveren.

Twee typen huur

Gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie die verschuldigd is per uur of dagdeel dat de accommodatie wordt gebruikt. In dit geval mag 100% van de kwijtgescholden huursom worden aangevraagd.

Voorbeeld:
Amateursportorganisatie B organiseert eenmalig een sportclinic en reserveert daarom op zaterdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur een sportzaal. De kosten hiervan zijn eenmalig €200. Of amateursportorganisatie C huurt op reservering een aantal uur per jaar de sportzaal. De kosten hiervan bedragen €80 per uur en er wordt achteraf periodiek een rekening gemaakt voor de uren dat de sportzaal is gebruikt.

Niet-gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie die periodiek verschuldigd is, ongeacht of de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt. In dit geval kan tot maximaal 45% van de totale huursom een tegemoetkoming worden aangevraagd, als deze is kwijtgescholden. Dit is een verlaging van het percentage (75%) dat bij TVS Q1 gehanteerd werd. De reden voor deze verlaging is dat halverwege het tweede kwartaal de amateursportorganisaties hun sporters weer konden verwelkomen. De reden voor deze verlaging is dat op de helft van het tweede kwartaal de amateursportorganisaties hun sporters weer konden verwelkomen.

Voorbeeld:
Amateursportorganisatie A huurt elke vrijdagavond van 18:00 tot 21:00 uur een sportzaal. In een huurovereenkomst staat opgenomen dat zij hiervoor per maand €400 betalen. Deze vergoeding moet de amateursportorganisatie ook betalen als er op vrijdagavond geen gebruik wordt gemaakt van de zaal.

Voorbeeld
Totale huursom Kwijtschelding Aanvraag TVS
Voorbeeld A € 10.000 € 10.000 € 4.500
Voorbeeld B € 10.000 € 7.500 € 4.500
Voorbeeld C € 10.000 € 4.500 € 4.500

Het is mogelijk dat een verhuurder zowel gebruiksgebonden als niet-gebruiksgebonden huur van verschillende huurders ontvangt. Het is aan de verhuurder om dit onderscheid te maken. De verhuurder moet de niet-gebruiksgebonden kwijtschelding baseren op een realistische inschatting van het gebruik van de sportaccommodatie.

Vaststellen tegemoetkoming

Voor het vaststellen van de tegemoetkoming kunt u achteraf gecontroleerd worden. Heeft u meer dan € 100.000 aan tegemoetkoming ontvangen? Dan moet u dit verantwoorden aan de hand van bewijsstukken. U krijgt in de week van 3 januari een uitnodiging per e-mail. U heeft dan 4 weken om te verantwoorden.

Heeft u minder dan € 100.000 ontvangen? Dan moet u alleen verantwoorden als u binnen de steekproef bent gevallen. U ontvangt hier vanzelf bericht over. De steekproef vindt plaats vanaf september 2022. Voor de vaststelling worden de volgende gegevens gevraagd:

  • Een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie in het tweede kwartaal van 2021.
  • Een schriftelijke mededeling van de gemeente, het sportbedrijf of de particuliere verhuurder aan de amateursportorganisaties dat de huur gedurende het tweede kwartaal van 2021 is kwijtgescholden. Deze mededeling moet voor het indienen worden verstuurd.

Bij niet-gebruiksgebonden huur moet uit het overzicht ook blijken wat de totaal verschuldigde huur was per amateursportorganisatie over het tweede kwartaal. Hierbij moet worden toegelicht welk bedrag daarvan is kwijtgescholden.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: TVS@minvws.nl of via de contactpagina. Gaat uw vraag over een vaststelling of een verlening van TVS Q2 2021? Gebruik dan de volgende omschrijving als onderwerp:

Vragen naar aanleiding van verlening TVS:
Referentie (COTVSXXXXX) + verlening + Q2

Vragen naar aanleiding van vaststelling TVS:
Referentie (COTVSXXXXX) + vaststelling + Q2

Andere aanvraagronden