Tips bij aanvragen tegemoetkoming

Gaat u de tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht aanvragen? Hieronder vindt u een aantal tips voor een snellere behandeling van uw aanvraag. 

Dien uw aanvraag digitaal in

Als u uw aanvraag digitaal indient, bent u niet afhankelijk van de post. Hierdoor komt de aanvraag sneller bij ons binnen en gaat de 8 weken sneller in.

Stuur aanvraag of aanvulling per aangetekende post

Doet u de subsidieaanvraag via de post? Of moet u aanvullende documenten opsturen? Dan raden wij u aan om dit altijd per aangetekende post te doen. Het gaat namelijk om zeer privacygevoelige informatie. Op deze manier bent u er zeker van dat uw stukken veilig bij ons aankomen.

Stel de arts die u machtigt op de hoogte

Machtigt u een arts? Stel hem of haar dan op de hoogte.

Uit onze ervaring blijkt dat niet elke arts altijd meewerkt aan het verstrekken van een medische verklaring. Dit hoeft niet te zijn omdat een arts u wilt tegenwerken, maar bijvoorbeeld omdat de arts zichzelf niet kundig genoeg vindt om uitspraken te kunnen doen in deze situatie.

Om onnodige vertraging te voorkomen, raden wij aan om de arts die u machtigt vooraf te benaderen. Zo kunt u controleren of deze bereid is om een verklaring voor u af te geven.

Controleer uw geboorteakte

Bij het opzetten van de regeling is er veel aandacht besteed aan het wegnemen van barrières voor aanvragers, zodat het proces voor de doelgroep zo makkelijk mogelijk is. Hierdoor is het voor de meeste aanvragers voldoende om alleen een geboorteakte en bankafschrift in te dienen.

Controleer uw geboorteakte voordat u tijd en aandacht besteedt aan het opvragen van aanvullend bewijs (bijvoorbeeld een arts verklaring). Staat op uw geboorteakte dat het geslacht is gewijzigd vóór 1 juli 2014? Dan heeft u geen aanvullend bewijs nodig bij uw aanvraag.

Neem bij twijfel contact op met DUS-I

Onze subsidiemedewerkers kunnen u helpen als u vragen heeft over de regeling of als u twijfelt of u in aanmerking komt. Neem dus bij twijfel altijd contact met ons op via 070 340 55 66 of btt@minvws.nl.