Met de regeling toekomstvast internet po en vo kunnen scholen met een trage internetverbinding een vergoeding aanvragen voor de aanleg “tot aan de voordeur” van een betere, toekomstvaste internetverbinding.

Van september 2017 tot en met oktober 2019 kan subsidie worden aangevraagd voor de aanleg van een kabel- of glasvezelverbinding. Deze moet minimaal 500 mbps download- en 40 mbps uploadsnelheid kunnen bereiken. De regeling geldt voor scholen die nu nog gebruik maken van een koperverbinding.
De overheid vergoedt bij een offertebedrag tot € 15.000, de helft van de kosten, minus een drempelbedrag van € 2.500,-. Bij een hoger offertebedrag wordt boven de € 15.000 60% van de aanlegkosten vergoed.

Op http://internet.e-formulier.nl kunt u controleren of uw school in aanmerking komt voor subsidie. Daarbij ziet u ook of er een school in de buurt ligt waarmee u samen een aanvraag kunt indienen. Na deze controlestap in het formulier kunt u uw aanvraag vervolgen.

Als u vindt dat uw school ten onrechte niet op de lijst voorkomt, stuur dan een e-mail met motivatie en een recent afschrift van een rekening van de internetprovider naar ocwsubsidies@minvws.nl.

Aanvragen

Subsidie aanvragen kan tussen 1 september 2017 en 31 oktober 2019. Het bevoegd gezag van uw school ontvangt binnen 13 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing. De school moet vervolgens binnen 6 maanden na de subsidietoekenning de aanleg van de  kabel- of glasvezelverbinding hebben gerealiseerd.

Gezamenlijke aanvraag

Na het invullen van uw BRIN-nummer ziet u of er in uw postcode gebied nog meer scholen zijn die in aanmerking komen voor subsidie. Het is mogelijk de verbinding gezamenlijk aan te laten leggen. Als u gezamenlijk een aanvraag indient met één  offerte en aan de voorwaarden van de regeling voldoet, ontvangt u een extra vergoeding van 20% bovenop het subsidiebedrag.

Hulp en advies

Het is belangrijk dat u zich voordat u een aanvraag voor subsidie indient, goed laat informeren. De internetverbinding moet aansluiten bij het dagelijks (en toekomstig) gebruik van ICT door uw school. Tegen voor u passende maandelijks kosten.

Wanneer u problemen ervaart bij het implementeren van ICT in het onderwijs dan kunnen de adviseurs dan de PO-raad en Kennisnet u helpen.
www.poraad.nl/themas/ict-in-het-onderwijs/ondersteuning-bij-ict/versnellingsvragen
Helpdesk Slimmer Leren: 0800 32 12 233 of slimmerlerenmetICT@poraad.nl

Controleer hoe ver u al bent met de inzet van ICT en ontdek de verschillende hulpmiddelen. Van een format voor een plan van aanpak tot een privacy QuickScan.
www.poraad.nl/themas/ict-in-het-onderwijs/ondersteuning-bij-ict

Bekijk de FAQ’s over ICT op scholen.
www.kennisnet.nl/publicaties/vraag-antwoord

Inkoop van ICT

Voor hulp en advies bij de inkoop van ICT voor uw school kan de onlangs opgerichte aanbestedingsadviesraad u helpen. Zij geven onafhankelijk en gratis advies bij het aankooptraject.
www.doorbraakonderwijsenict.nl/landelijk/aanbestedingsadviesraad

Wet- en regelgeving

De subsidieregeling is terug te lezen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl