Aanvraag voor 2022

Hier vindt u actuele informatie over het aanvragen voor 2022.

U kon tot 16 december 2021 subsidie aanvragen. Het is niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen. De ontvangen aanvragen zijn in behandeling. Wij streven ernaar om alle besluiten op 11 maart 2022 per e-mail te verzenden.

 • Voor de onderbouwing van de kosten bij de aanvraag en de verantwoording achteraf maakt u gebruik van een standaard uurtarief en vaste opslag:
  • Voor het vaststellen van de hoogte van het uurtarief wordt uitgegaan van productieve uren én de loonschalen in de cao’s voor ziekenhuizen, klinieken (cao ZKN) en UMC’s voor de basisverpleegkundige als grootste beroepsgroep.
  • De netto uurtarieven voor 2022 zijn vastgesteld op € 47,66 voor UMC’s en € 42,24 voor overige instellingen. De uurtarieven zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2021.
  • In de aanvraag en de verantwoording wordt het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal te besteden uren door de deelnemers en opleiders.
  • Voor operationele kosten – gedefinieerd in de regeling – geldt een vaste opslag van 30% bovenop de loonkosten.
 • Als het niet mogelijk is om bovenstaande methode te gebruiken, kunt u uw kosten onderbouwen op basis van werkelijk gemaakte kosten. Deze methodiek is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
 • Het subsidieplafond is: UMC's € 41,1 mln. en overige instellingen € 168,0 mln.
 • Als er meer wordt aangevraagd dan dit plafond, wordt het bedrag evenredig verdeeld. Om dit mogelijk te maken stuurt de aanvrager een jaarrekening over 2020 mee bij de aanvraag.
 • In het aanvraagportaal wordt gevraagd om de Zvw-omzet (zoals bepaald in de regeling) uit te splitsen in de drie componenten: beschikbaarheidsbijdragen opleidingen, beschikbaarheidsbijdragen zorg en de Zvw-omzet.
 • In het aanvraagportaal worden UMC’s gevraagd om hun personeelskosten (zoals bepaald in de regeling) uit te splitsen in de volgende vier componenten: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en andere personeelskosten.
 • DUS-I zal ook dit jaar formats beschikbaar stellen voor de begroting. Uit ervaring blijkt dat aanvragers die dit format gebruiken minder vaak een incompleetbrief ontvangen.
 • U kon aanvragen van 12 november 2021 tot en met 16 december 2021.
 • Bij ons bekende instellingen ontvingen rond 12 november 2021 een brief met een link naar het online aanvraagformulier.
 • Zie ook de toelichting bij uw aanvraag KPZ 2022.