Formulier verantwording KPZ model A, B en D

Dit formulier bevat het Activiteitenverslag (model A), een Financieel verslag (model B) en een Controleverklaring, inclusief een rapport van feitelijke bevindingen (model D). Vul het digitaal in en stuur het mee bij de vaststelling van uw subsidie KPZ 2019.

Let op: U moet bij uw verantwoording ook de instemmingverklaring van de werknemers­vertegenwoordiging aanleveren.