Vraag vanaf 18 november subsidie aan voor Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

Vanaf 18 november kunnen zorgaanbieders die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) subsidie aanvragen via de regeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2023. U kunt subsidie aanvragen van 18 november tot en met 15 december 2022 23.59 uur.

Mede als gevolg van vergrijzing en het toenemend gebruik van technologie wordt de zorg steeds complexer. Daarom is het nodig dat de kennis en vaardigheden van medewerkers actueel zijn. Dit vraagt om een continue investering in permanent ontwikkelen.

De subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg ondersteunt zorginstellingen bij het opleiden van hun medewerkers. Instellingen die alleen geneeskundige geestelijke gezondheidszorg leveren, kunnen deze subsidie niet aanvragen.

Alle informatie vindt u op de pagina van deze regeling.