Wijzigingen voor 2020

De regeling voor 2020 is op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van een jaar eerder.

 • Voor de onderbouwing van de kosten bij de aanvraag en de verantwoording achteraf maakt u gebruik van een standaard uurtarief en vaste opslag:
  • Voor het vaststellen van de hoogte van het uurtarief wordt uitgegaan van productieve uren én de loonschalen in de cao’s voor ziekenhuizen, klinieken (cao ZKN) en umc’s voor de basisverpleegkundige als grootste beroepsgroep.
  • Netto uurtarieven: € 33,41 voor UMC’s en € 30,77 voor overige instellingen.
  • In de aanvraag en de verantwoording wordt het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal te besteden uren door de deelnemers en opleiders.
  • Voor operationele kosten – gedefinieerd in de regeling – geldt een vaste opslag van 30% bovenop de loonkosten.
 • Als het niet mogelijk is om bovenstaande methode te gebruiken, kunt u uw kosten onderbouwen op basis van werkelijk gemaakte kosten. Deze methodiek is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
 • Ondanks de keuze voor twee kostensystematieken geldt de voorwaarde dat u voor de regeling 2020 bij de aanvraag (in 2019) en de verantwoording (in 2021) dezelfde methodiek moet gebruiken.
 • In de subsidieregeling wordt jaarlijks een subsidieplafond gehanteerd. Als er meer wordt aangevraagd dan dit plafond, wordt het bedrag evenredig verdeeld. Om dit mogelijk te maken stuurt de aanvrager een jaarrekening over 2018 mee bij de aanvraag.
 • Voor de verantwoording van de kosten in 2021 vervalt de eis van een rapport van feitelijke bevindingen.
 • Vanwege de wijzigingen in de regeling voor 2020, wordt in de loop van volgend jaar een aangepaste versie van het accountsprotocol gepubliceerd op de website van DUS-I.