Wijzigingen voor 2022

De regeling voor 2022 is op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van een jaar eerder.

 • Voor de onderbouwing van de kosten bij de aanvraag en de verantwoording achteraf kunt u gebruikmaken van een standaard uurtarief en vaste opslag (spoor 2):
  • Voor het vaststellen van de hoogte van het uurtarief wordt uitgegaan van productieve uren én de loonschalen in de cao’s voor ziekenhuizen, klinieken (cao ZKN) en umc’s voor de basisverpleegkundige als grootste beroepsgroep.
  • Netto uurtarieven: €47,66 voor UMC’s en €42,24 voor overige instellingen.
  • In de aanvraag en de verantwoording wordt het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal te besteden uren door de deelnemers en opleiders.
  • Voor operationele kosten – gedefinieerd in de regeling – geldt een vaste opslag van 30% bovenop de loonkosten.
 • Het is ook mogelijk uw kosten te onderbouwen op basis van werkelijk gemaakte kosten. Deze methodiek is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar (spoor 1).
 • Er zijn twee kostensystematieken: werkelijke kosten en standaard uurtarief.
 • In de subsidieregeling wordt jaarlijks een subsidieplafond gehanteerd. Als er meer wordt aangevraagd dan dit plafond, wordt het bedrag evenredig verdeeld. Om dit mogelijk te maken stuurt de aanvrager een jaarrekening over 2021 mee bij de aanvraag. Het nieuwe subsidieplafond in 2021 is €167.969.208 voor ziekenhuizen en €41.100.438 voor UMC’s.