Ziekenhuizen kunnen in de periode 2017-2019 in aanmerking komen voor subsidie om de patiënt digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Zij moeten hiervoor de nulmeting hebben uitgevoerd.

De subsidie heeft als doel om algemene ziekenhuizen te stimuleren een digitaliseringslag te slaan. Deze digitalisering moet bijdragen aan een veiligere, patiëntgerichtere en doelmatigere zorg.

Door de subsidie kunnen ziekenhuizen gestandaardiseerd gegevens gaan ontsluiten zodat:

 • patiënten juiste en volledige informatie ontvangen;
 • patiënten deze informatie met andere zorgverleners kunnen (laten) delen;
 • de weg open is voor verdere zorgvernieuwingen op ICT-gebied.

Wijziging regeling

Het beleidskader VIPP fase 1 is aangepast. De drie belangrijkste wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Verlenging VIPP fase 1 module B1

Hoofdstuk 2, onderdeel B van de bijlage is gewijzigd. De deadline voor het behalen van module B1 wordt 1 december 2018. Dit was 1 juli 2018.

Verlenging VIPP fase 1 versnellingsoptie

Door de verschuiving van de uiterste deadline voor module B1 is ook de deadline voor de versnellingsoptie om module B1 en B2 in één keer te realiseren aangepast van 1 april 2019 naar 1 september 2019. Dit is één kwartaal sneller dan de uiterste deadline voor module B2.

Koplopersubsidie VIPP fase 1

Bij de koplopersubsidie is verduidelijkt dat ook academische ziekenhuizen koploper zijn. Hiermee kunnen ziekenhuizen hun voucher inzetten om gebruik te maken van de ervaringen van de academische ziekenhuizen.

Alle informatie staat in de Regeling VIPP.

Subsidieonderdelen

Ziekenhuizen komen voor twee subsidieonderdelen in aanmerking:

 1. Subsidie voor het behalen van maximaal vier modules/doelstellingen.
  Deze modules/doelstellingen zijn onderdeel van het programma Patiënt en Informatie (ontsluiten van patiëntgegevens) en het programma Patiënt en Medicatie (ontsluiten van medicatiegegevens).
 2. Koplopersubsidie.
  Voor de koplopersubsidie moet een ‘koploperziekenhuis’ de aanvraag indienen. In dit ziekenhuis organiseert een groep van minimaal vier ziekenhuizen samen­werkings­activiteiten. Deze activiteiten zijn bedoeld om kennis te delen bij de uitvoering van de programma’s Patiënt en Informatie en Patiënt en Medicatie.

Hoogte subsidie

 • Subsidieonderdeel 1 heeft een vast bedrag per module. Als een ziekenhuis alle vier de modules/doelstellingen succesvol afrondt, bedraagt de subsidie € 950.000.
 • Subsidieonderdeel 2, de koplopersubsidie, werkt met vouchers. Ziekenhuizen kunnen een voucher ter waarde van € 50.000 ontvangen. Een koploper die minimaal vier vouchers heeft kan deze gebruiken om subsidie aan te vragen. De activiteiten moeten dus met minstens drie andere ziekenhuizen samen worden georganiseerd.

Aanvragen en verantwoorden

Aanvragen

Het beleidskader loopt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019.

De ziekenhuizen die in aanmerking komen voor subsidie hebben al bericht ontvangen. Zij hebben een nulmeting uitgevoerd. U kunt voor Subsidieonderdeel 1 het aanvraagformulier voor de programma’s "Patiënt en Informatie" en "Patiënt en Medicatie" downloaden.

Gebruik voor Subsidieonderdeel 2 het algemene aanvraagformulier VWS subsidies. Bij de aanvraag moeten de volledig ingevulde vouchers (minimaal vier) worden meegestuurd.

Verantwoorden

Gebruik om de subsidie te verantwoorden het vaststellingsformulier VIPP.

Of de modules succesvol zijn afgerond moet door een IT-auditor op basis van het Handboek VIPP Eindtoets worden getoetst. Verdere instructies staan in de handreiking VIPP assessment, de beoordelingsmatrix en invulspreadsheet A1 en A2. Zie voor module A3 ook het addendum MedMij.

Meer informatie

Heeft u vragen over het beleidskader of over de aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over het programma staat op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).