Machtigingsformulier voor subsidieaanvraag

Met dit formulier kunt u een persoon of een organisatie (bijvoorbeeld een intermediair) machtigen om namens u subsidie aan te vragen en de verdere communicatie te voeren.

U blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aanvraag.

Vul het formulier digitaal in. Stuur een scan van het ondertekende formulier mee bij uw subsideaanvraag.