Handreiking VIPP-assessments

Doel van deze handreiking is de IT-auditor een uniform toetsbaar kader te bieden voor het zorgvuldig uitvoeren van een VIPP-assessment aan de hand van de normen uit het “Handboek VIPP eindtoets”. Dit is gericht op het met redelijke mate vaststellen of de opdrachtgever heeft voldaan aan de VIPP-resultaatsdoelstellingen.