Aanvraagformulier VIPP 3

Gebruik dit formulier voor de aanvraag van een subsidie voor elektronische gegevensuitwisseling tussen patièˆnt en ggz-instellingen.

In de bijlage van het formulier is een de-minimisverklaring opgenomen.