Regeling VIPP 5 gewijzigd

Op vrijdag 27 mei 2022 is een wijziging van de regeling VIPP 5 - Medisch specialistische zorg gepubliceerd.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Belastingdienst

In de wijziging staat dat voor module 1 regulier (“De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel”) de deadline voor de norm Scholing zorgverleners en voor de norm Gebruik wordt verlengd tot 30 juni 2023. Deze datum valt samen met de deadline van modules 2 en 3. De instelling kan de audit van de normen Scholing zorgverleners en Gebruik uit module 1 tegelijk laten uitvoeren met de audits van modules 2 en 3.

IT-assessment

Let op! De deadline voor de technische realisatie van module 1 blijft staan op 30 september 2022. Dit is inclusief opname in de zorgaanbiederslijst (ZAL). Dat betekent dus dat de instelling binnen 13 weken na de technische realisatie van module 1 de uitkomst van een IT-assessment naar DUS-I moet sturen. Dit IT-assessment is een tussentijdse rapportage en gebruikt DUS-I bij de uiteindelijke aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Stuur uw IT-assessment zodra deze gereed is naar DUS-I via vipp5@minvws.nl. Zet uw subsidienummer in uw e-mail.

Testtraject

Om de instellingen in staat te stellen de deadline voor het gebruik van de PGO’s te halen, komt er een integraal en uitgebreid testtraject vanuit MedMij en het programmabureau VIPP 5. Het doel hiervan is om de problemen waar instellingen tegenaan lopen op te lossen. Momenteel wordt gewerkt aan het opzetten en uitvoeren hiervan. Instellingen en hun EPD- en PGO-leveranciers kunnen meedoen aan het testtraject.

Wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail naar:

Uitstel aanvragen

Daarnaast maakt de regeling het mogelijk om uitstel aan te vragen. Voor instellingen blijkt het door onvoorziene omstandigheden namelijk niet altijd mogelijk om de doelen te behalen binnen de in de subsidieregeling gestelde termijnen. Als dat nodig is kan de instelling daarvoor een onderbouwd voorstel indienen bij DUS-I via vipp5@minvws.nl met daarin de reden voor het verzoek tot uitstel. Heeft u al een verzoek tot uitstel gestuurd? Dan ontvangt u daarover binnenkort bericht van ons.

Informatie per brief

Alle instellingen ontvangen binnenkort van ons een brief met daarin de nieuwe deadlines en data voor de verantwoording. In de brief staat ook de wijze van verantwoorden beschreven.