VIPP Ggz vrijgevestigden

VIPP Ggz vrijgevestigden is het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling tussen de patiënt en de ggz-vrijgevestigde professional. Door deze regeling kunnen subsidies worden verstrekt aan de gebruikersstichting.

Doel van het versnellingsprogramma en deze subsidieregeling is vrijgevestigde ggz-zorgverleners voor eind december 2021 de gewenste digitaliseringsslag te laten maken. De subsidie is bedoeld voor het organiseren van activiteiten die toezien op het organiseren van de activiteiten van de gebruikersstichting. Ook is de subsidie bedoeld voor het sluiten van overeenkomsten met ICT-leveranciers voor het inbouwen van de BgGGZ en het behalen van het MedMij-label.

Op grond van deze beleidsregel kan de gebruikersstichting twee subsidies aanvragen:

  1. Een subsidie voor diverse activiteiten die toezien op het organiseren van de activiteiten van de gebruikersstichting.
  2. Een subsidie voor het door ICT-leveranciers laten aanpassen van de informatiesystemen van ggz-vrijgevestigden. Dit gebeurt door het inbouwen van de BgGGZ en het behalen van het MedMij-label.

Beide subsidies moeten leiden tot de overeengekomen aanpassingen van de diverse informatiesystemen, zodat de ggz-vrijgevestigden vanaf uiterlijk 31 december 2021 digitaal en gestandaardiseerd gegevens kunnen publiceren (zoals genoemd door 'MedMij BgGGZ'). 

Gebruikersstichting

Om ggz-vrijgevestigden samen op te laten trekken richting leveranciers en om de digitaliseringsslag te ondersteunen wordt een gebruikersstichting opgericht.  Aan deze gebruikersstichting kan subsidie worden verstrekt voor het door ICT- leveranciers laten aanpassen van de Elektronisch Patienten Dossier (EPD) systemen in de ggz-vrijgevestigde sector

Aanvraagcriteria

De subsidie is bedoeld voor de gebruikersstichting.

De aanvraagcriteria voor de subsidie waren als volgt:

  • Dien een activiteitenplan in, inclusief begroting.
  • Dien de aanvraag in vóór 1 september 2020.

De aanvraagcriteria van de subsidie voor het aanpassen van de informatiesystemen zijn als volgt:

  • De door de gebruikersstichting gesloten overeenkomsten met de ICT-leveranciers resulteren tot aanpassingen van de informatiesystemen voor ggz-vrijgevestigden.
  • De subsidieverlening bestaat uit de som van een vast bedrag (basisvergoeding) per overeenkomst en een variabel bedrag per overeenkomst, gebaseerd op het aantal ggz-vrijgevestigden die gebruiker zijn van de ICT-leverancier.
  • De aanvraag moet vóór 1 februari 2021 door de gebruikersstichting worden ingediend.

Meer informatie

Meer informatie staat in het beleidskader. Ook kunt u de website van het programmabureau bezoeken. Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op.