VIPP Ggz vrijgevestigden

VIPP Ggz vrijgevestigden is het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling tussen de patiënt en de ggz-vrijgevestigde professional. 

Het doel was vrijgevestigde ggz-zorgverleners voor eind december 2021 de gewenste digitaliseringsslag te laten maken. 

De gebruikersstichting kon twee subsidies aanvragen:

  1. Een subsidie voor diverse activiteiten die toezien op het organiseren van de activiteiten van de gebruikersstichting.
  2. Een subsidie voor het door ICT-leveranciers laten aanpassen van de informatiesystemen van ggz-vrijgevestigden. Dit gebeurt door het inbouwen van de BgGGZ en het behalen van het MedMij-label.

Beide subsidies moesten leiden tot aanpassingen aan informatiesystemen zodat de ggz-vrijgevestigden sinds uiterlijk 31 december 2021 digitaal en gestandaardiseerd gegevens kunnen publiceren. 

Gebruikersstichting

Om ggz-vrijgevestigden samen op te laten trekken richting leveranciers en om de digitaliseringsslag te ondersteunen wordt een gebruikersstichting opgericht. Aan deze gebruikersstichting kon subsidie worden verstrekt voor het door ICT-leveranciers laten aanpassen van de Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) systemen in de ggz-vrijgevestigde sector.

Aanvraagcriteria

De aanvraagcriteria voor de subsidie voor het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling waren als volgt:

  • Er moest een activiteitenplan worden ingediend, inclusief begroting.
  • De aanvraag moest voor 1 september 2020 zijn ontvangen.

De aanvraagcriteria van de subsidie voor het aanpassen van de informatiesystemen waren als volgt:

  • De door de gebruikersstichting gesloten overeenkomsten met de ICT-leveranciers resulteren tot aanpassingen van de informatiesystemen voor ggz-vrijgevestigden.
  • De subsidieverlening bestaat uit de som van een vast bedrag (basisvergoeding) per overeenkomst en een variabel bedrag per overeenkomst, gebaseerd op het aantal ggz-vrijgevestigden die gebruiker zijn van de ICT-leverancier.
  • De aanvraag moest vóór 1 februari 2021 door de gebruikersstichting worden ingediend.

Meer informatie

Meer informatie staat in het beleidskader en de wijzigingsregeling. Ook kunt u de website van het programmabureau bezoeken.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.