Verklaring de-minimissteun

Print het document, en stuur een scan van de ingevulde en ondertekende verklaring mee bij uw subsidieaanvraag VIPP OPEN.