Samenwerkingsovereenkomst regionale coalitie

Gebruik deze modelovereenkomst bij uw aanvraag VIPP OPEN. Een andere overeenkomst wordt niet geaccepteerd. Vul het document in, print en onderteken het. Stuur een gescand exemplaar mee bij uw aanvraag.