Het doel van de subsidieregeling was om een eerste stap te zetten om de werkdruk op scholen te verminderen. De oorzaken van werkdruk verschillen per school. Een school kon daarom zelf kiezen voor welke activiteiten deze subsidie werd aangevraagd. Bijvoorbeeld voor scholing, om ICT in te kopen of om externe begeleiding in te huren.

Ongeveer 50 scholen in het primair onderwijs konden subsidie krijgen om de werkdruk bij leraren aan te pakken. Dit kon door met het team het gesprek over werkdruk te voeren, om taken en werkzaamheden kritisch te onderzoeken en hier actie op te ondernemen.

Aanvragen

Aanvragen was mogelijk tot en met 31 maart 2018. Er kunnen geen nieuwe aanvragen worden ingediend.

Regelgeving

De volledige subsidieregeling vindt u op officielebekendmakingen.nl

Meer informatie

Heeft u een vraag over de subsidieregeling of over uw aanvraag? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op.