Wat moet er in het plan van aanpak staan?

Omschrijf duidelijk:

  • hoe de school gaat onderzoeken wat de oorzaken van de werkdruk zijn (fase 1) of welke concrete vervolgstappen worden gezet en welke activiteiten worden uitgevoerd om de werkdruk te verminderen (fase 2);
  • hoe de leerkrachten zijn betrokken bij het plan van aanpak (zowel fase 1 als fase 2);
  • als de werkdruk voortkomt uit passend onderwijs, hoe het samenwerkingsverband is betrokken;
  • hoe de opgedane ervaringen actief worden gedeeld met minimaal één andere school dan wel het samenwerkingsverband (bij passend onderwijs).

Zie ook