Zelftesten mbo en hbo

Vanwege de uitbraak van COVID-19 zijn er tussen 1 april en 1 augustus 2021 zelftesten verstrekt aan mbo- en hbo-instellingen. Bekostigde en niet-bekostigde instellingen kunnen subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de distributie van deze zelftesten aan studenten en medewerkers.

Subsidie aanvragen

Instellingen kunnen de subsidie aanvragen van 1 september tot en met 15 oktober 2021. Zij hebben van DUS-I een e-mail gekregen met een link naar het online aanvraagformulier. Hierin zijn de meeste gegevens al ingevuld.

De aanvraag moet worden ondertekend door iemand van het College van Bestuur. Een fysieke handtekening is hierbij niet nodig. Als iemand anders tekent moet een machtigingsformulier worden bijgevoegd. Of de mandaatregeling / statuten waaruit de tekenbevoegdheid blijkt.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het aantal studenten dat stond ingeschreven op 1 oktober 2020. De subsidie is €63 per student met een maximum van €50.000 voor instellingen tot en met 10.000 studenten. En met een maximum van €100.000 voor instellingen met meer dan 10.000 studenten.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.