Zelftesten mbo en ho

Vanwege de uitbraak van COVID-19 zijn er tussen 1 april 2021 en 1 augustus 2021 zelftesten verstrekt aan mbo- en ho-instellingen. Bekostigde en niet-bekostigde instellingen kunnen subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de distributie van deze zelftesten aan studenten en medewerkers.

Subsidie aanvragen

Instellingen konden de subsidie aanvragen van 1 september 2021 tot en met 15 oktober 2021. Er kan geen subsidie meer worden aangevraagd.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het aantal studenten dat stond ingeschreven op 1 oktober 2020. De subsidie is € 63 per student met een maximum van € 50.000 voor instellingen tot en met 10.000 studenten. En met een maximum van € 100.000 voor instellingen met meer dan 10.000 studenten.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.