Wet open overheid

U heeft recht op informatie van de overheid. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Deze wet regelt dat u kunt vragen informatie openbaar te maken over hoe de overheid werkt. Deze wet geldt ook voor DUS-I.

Informatie opvragen

U kunt vragen om informatie openbaar te maken door een Woo-verzoek te doen. Wij maken de informatie dan openbaar, behalve als er een reden is waarom dit niet kan. Soms wegen andere belangen zwaarder. Bijvoorbeeld het belang om de privacy van mensen te beschermen. Of het belang om misbruik van de informatie te voorkomen.

Hoe doe ik een Woo-verzoek?

U stuurt een Woo-verzoek naar ons via woo-verzoekenDUS-I@minvws.nl. U hoeft niet te noemen waarom u de informatie vraagt. Wel moet u opschrijven waarover u informatie wilt ontvangen of welk document. Beschrijf in uw verzoek zo nauwkeurig mogelijk naar welke documenten en informatie u op zoek bent. Wij nemen contact met u op als het verzoek voor ons niet duidelijk is.

Reactie op uw verzoek

U ontvangt binnen 4 weken een reactie op uw verzoek. Soms kan deze periode nog met 2 weken worden verlengd. Duurt het langer? Dan laten wij u dit schriftelijk weten voordat de eerste 4 weken voorbij zijn. Wij laten u ook weten waarom het langer duurt. Onze reactie op uw Woo-verzoek is een besluit.

Bent u het niet eens met onze reactie? Neem dan contact met ons op. Komt u er daarna nog niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift naar ons sturen. Op onze pagina Bezwaar en beroep vindt u hier meer informatie over.

Vragen?

Heeft u vragen over de beschikbaarheid van informatie? Dan kunt u bellen of mailen met DUS-I. Uw vragen worden door onze Woo-contactpersoon beantwoord. Meer informatie over de Wet open overheid vindt u op de website van de rijksoverheid.