Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert de subsidies uit van de ministeries van OCW, SZW en VWS.

DUS-I voert subsidies uit op basis van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Daarnaast zijn er ook specifieke subsidieregelingen, zoals het Regionaal Investeringsfonds MBO of de Subsidieregeling Palliatieve Terminale zorg. DUS-I valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van VWS.

Contactgegevens

Telefoonnummer (070) 340 55 66 (Kies het ministerie waarvan u een medewerker wilt spreken).

Postadres

Postbus 16006
2500 BA Den Haag

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

E-mail

Websites ministeries