Contact

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert de subsidies uit van de ministeries van OCW, SZW en VWS.

Contactgegevens

Telefoonnummer (070) 340 55 66 (Kies het ministerie waarvan u een medewerker wilt spreken)

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Postadres

Postbus 16006
2500 BA Den Haag

E-mail