Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 04-05-2023.

DUS-I wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Deze verklaring geldt voor de website http://www.dus-i.nl

De DUS-I website is op het PRO platform gebouwd. Het algemene platform van de Rijksoverheid is in het algemeen op technische toegankelijkheidseisen getest. Dit rapport is  uit 2022 en geeft aan in welke mate sites op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) in oktober 2022 in technisch opzicht voldeden aan aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 niveau A en AA. Samenvatting: 47 van de 50 succesciteria zijn behaald.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

De website is gemaakt binnen het Platform Rijksoverheid. De content wordt door twee getrainde, interne redacteuren gemaakt en geplaatst. Omdat vanuit het platform aan de technische voorwaarden wordt voldaan ligt de focus op B1-leesniveau, de toegankelijkheid van documenten en eventuele andere content als video en infographics.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.