Toegankelijkheid

Wij besteden veel aandacht aan de toegankelijkheid van deze website. Op deze pagina leest u hoe we dit doen.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20 november 2023 en geldt voor de website http://www.dus-i.nl.

Status toegankelijkheidslabel van DUS-I. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

DUS-I wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze website is gebouwd met het Platform Rijksoverheid Online (PRO). Dit platform is in het algemeen op technische toegankelijkheidseisen getest. In dit rapport uit 2022 staat in welke mate sites op dit platform in oktober 2022 in technisch opzicht voldeden aan aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 niveau A en AA. Samenvatting: 47 van de 50 succesciteria zijn behaald.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

De website is gemaakt binnen het Platform Rijksoverheid Online. De content wordt door getrainde redacteuren gemaakt en geplaatst. Omdat vanuit het platform aan de technische voorwaarden wordt voldaan ligt de focus op taalniveau B1, de digitale toegankelijkheid van documenten en eventuele andere content als video en infographics.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaart u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons weten. Bekijk onze contactgegevens.