Informatie opvragen bij DUS-I

In de Wet open overheid (Woo) staat dat iedereen DUS-I om informatie kan vragen. Informatie kan op verschillende manieren worden opgevraagd, waaronder met een Woo-verzoek. Op deze pagina leest u hoe u een Woo-verzoek kunt indienen en aan welke eisen uw verzoek moet voldoen.

Hoe kan ik een Woo-verzoek indienen?

DUS-I is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarom moet u uw Woo-verzoek indienen bij het ministerie van VWS. Het ministerie van VWS behandelt uw verzoek en stuurt u een besluit.

Uw Woo-verzoek moet aan de volgende eisen voldoen:

  • In het verzoek staat zo precies mogelijk waarover u informatie vraagt.
  • Het gaat om informatie die in documenten staat.
  • Het gaat om informatie waarvan u vermoedt of weet dat DUS-I of VWS die daadwerkelijk heeft.
  • Het verzoek gaat over informatie die nog niet openbaar is en u wilt dat de informatie openbaar wordt.

Openbaar voor iedereen

Als via een Woo-besluit informatie openbaar wordt gemaakt, is die informatie openbaar voor iedereen. Dus niet alleen voor u. De Woo-besluiten en de openbaar gemaakte documenten komen op rijksoverheid.nl te staan.

In sommige gevallen is een informatieverzoek mogelijk geschikter voor het doel dat u wilt bereiken. U kunt een informatieverzoek indienen als u bijvoorbeeld documenten wilt opvragen die relevant zijn voor eigen gebruik, maar die niet voor iedereen openbaar hoeven te worden. Anders dan bij een Woo-verzoek, wordt bij een informatieverzoek informatie in documenten alleen gegeven aan degene die het informatieverzoek heeft ingediend en wordt de informatie die u wilt krijgen niet openbaar gemaakt.

Veel informatie is al openbaar en online beschikbaar

Misschien vindt u het antwoord op uw vraag sneller door te zoeken op de website van DUS-I of op de documentenpagina van de rijksoverheid.

Op de website van de rijksoverheid vindt u ook de documenten die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn gepubliceerd, inclusief alle al gepubliceerde Woo-besluiten.

Eigen gegevens

Wilt u uw eigen gegevens van ons ontvangen, bijvoorbeeld over uw subsidieaanvraag? Daar hoeft u geen informatieverzoek of Woo-verzoek voor te doen. U kunt deze gegevens bij ons opvragen.