254 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Wij hebben al eerder subsidie ontvangen voor een project, mogen we weer opnieuw aanvragen?

Ja, dat mag.  

Vraag en antwoord

Hoeveel tijd hebben wij om ons project uit te voeren als we subsidie willen aanvragen voor onze activiteiten?

De maximale projectduur is 24 maanden. Dat wordt gerekend vanaf de startdatum. Deze datum vindt u in de toekenningsbrief. ...

Vraag en antwoord

Wat houdt de verplichting tot co-financiering in?

Een vereiste van ingediende projecten is de co-financiering van 25%. Projecten dragen dus zelf voor 25% bij aan de kosten van...

Vraag en antwoord

Waar kan ik de toegekende aanvragen uit het eerste, tweede, derde en vierde tijdvak van de regeling vinden?

Op de website van Effectieve Schuldhulp treft u een overzicht van de projecten die eerder subsidie hebben ontvangen vanuit de...

Vraag en antwoord

Kan ik mijn aanvraag voor 1 februari 2018 indienen?

Voor 1 februari worden er geen aanvragen beoordeeld. Voor die tijd zult u dan ook geen inhoudelijke reactie ontvangen op uw ...

Vraag en antwoord

Wat wordt bedoeld met activiteiten die een duurzame bijdrage leveren?

Het gaat er om dat de activiteiten die op basis van deze regeling worden gesubsidieerd een duurzame en dus tijdsbestendige...

Vraag en antwoord

Waarom mogen gemeenten geen subsidie aanvragen?

Gemeenten ontvangen vanuit het rijk geld om hun lokale armoede- en schuldenbeleid vorm te geven en uit te voeren. In deze...

Vraag en antwoord

Wat wordt bedoeld met activiteiten van landelijke betekenis?

De subsidieregeling is aanvullend op de lokale inzet van gemeenten. Om er voor te zorgen dat er geen overlap ontstaat met het...

Vraag en antwoord

Wat is er veranderd ten opzichte van de regeling 2016 en 2017?

De kwetsbare groepen uit de tijdvakken 2016 en 2017 zijn door thema’s vervangen. Het vijfde (2018) en zesde (2019) tijdvak zijn...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er met mijn aanvraag nadat ik deze heb ingediend?

U krijgt een ontvangstbevestiging als uw aanvraag ontvangen is. Uw aanvraag wordt gecontroleerd op volledigheid. Een...

Vraag en antwoord