Documenten

304 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Handleiding Regiotool - Regionale aanpak personeelstekort onderwijs

Deze handleiding is bedoeld voor de Regiotool die u kunt gebruiken bij uw aanvraag Regionale aanpak personeelstekort onderwijs.

Publicatie | 22-01-2020

Ondertekenblad Regionale aanpak personeelstekort onderwijs

Tekenbevoegden van het aanvragend bestuur en alle deelnemende besturen moeten het document ondertekenen. Stuur een scan of foto ...

Publicatie | 21-01-2020

Formulier vaststelling KPZ model A, B en D

Dit formulier bevat het Activiteitenverslag, inclusief een instemming van de werknemersvertegenwoordiging (model A), een ...

Publicatie | 20-01-2020

Formulier vaststelling KPZ model C

Dit is formulier bevat de Verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten (model C). Vul het digitaal in en stuur het mee bij ...

Publicatie | 20-01-2020

Informatie over kostenposten Specifieke uitkering sport

Bij uw aanvraag moet u de kosten die zijn opgenomen in de begroting specificeren. Er zijn verschillende kostenposten.  In dit ...

Publicatie | 20-01-2020

Format begroting VIPP Babyconnect

Gebruik dit format voor uw begroting bij de subsidieaanvraag voor VIPP Babyconnect.

Publicatie | 17-01-2020

Model DAEB-overeenkomst

Print en onderteken de ingevulde overeenkomst, en stuur een scan mee bij uw subsidieaanvraag.

Publicatie | 16-01-2020

Accountantsprotocol publieke gezondheid

Publicatie | 16-01-2020

Model DAEB overeenkomst VIPP Babyconnect

Stuur een scan van de ondertekende overeenkomst mee bij uw aanvraag VIPP Babyconnect.

Publicatie | 16-01-2020

Kostenoverzicht BOSA aanvraag 2020 artikel 8 en 10

Gebruik dit kostenoverzicht bij de subsidieaanvraag Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties 2020 (artikel 8 en10).

Publicatie | 09-01-2020