450 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Is gemengd gebruik van accomodaties voor amateursport en profesionele sport toegestaan?

Gemengd gebruik is in beginsel niet toegestaan. Als er een aantoonbare splitsing gemaakt kan worden van investeringen die ...

Vraag en antwoord

Komen diploma's, licenties, medailles en dergelijke in aanmerking voor subsidie?

Dit zijn sportmaterialen en zijn daarom subsidiabel.

Vraag en antwoord

Kunnen financieringskosten meegenomen worden in de aanvraag?

Nee, financieringskosten zijn niet subsidiabel.

Vraag en antwoord

Vanaf hoe laat kan ik op 2 januari 2019 mijn aanvraag indienen?

Rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen van 2 januari 2019 om 12:00 uur tot 1 maart 2019 projectaanvragen indienen. Aanvragen ...

Vraag en antwoord

Kan er ook op basis van een leasecontract subsidie worden aangevraagd?

Een leasecontract wordt gezien als een 'gewone factuur'. De activiteiten moeten voor de waarde van het contract ten goede komen ...

Vraag en antwoord

Welke voorwaarden worden er gesteld aan offertes en facturen?

De eisen die gesteld worden aan offertes en facturen staan in dit document.

Vraag en antwoord

Eisen aan offertes en facturen

In dit document staan alle eisen die gesteld worden aan offertes en facturen bij een subsidieaanvraag.

Publicatie | 12-12-2018

Komen promotionele activiteiten ook in aanmerking voor de regeling?

Ja, als de promotionele activiteiten sportdeelname bevorderen zijn ze voor dat deel subsidiabel.

Vraag en antwoord

Moeten er gebruiksovereenkomsten worden gesloten of kan de gemeente de huurovereenkomst blijven gebruiken?

De gemeente kan zowel de huur- als de gebruikersovereenkomst hanteren.

Vraag en antwoord

Vallen de investeringskosten voor een clubhuis onder de subsidie?

De investeringskosten komen in aanmerking voor uitkering als het clubhuis noodzakelijk is voor de sportgerelateerde activiteiten.

Vraag en antwoord