266 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Subsidievaststelling Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Dit formulier heeft u nodig bij de aanvraag subsidievaststelling. Het bestaat uit pagina 2 en 3, omdat de gegevens van pagina 1 ...

Publicatie | 20-05-2019

Kaart provincies - Versneld en verrijkt vwo

Op deze kaart staat het aantal toegekende aanvragen per provincie.

Kaart | 15-05-2019

Toelichting formulier subsidievaststelling VIPP 1 en VIPP 2

Toelichting bij het formulier Subsidievaststelling bij de regelingen VIPP 1 en VIPP 2.

Publicatie | 14-05-2019

VIPP fase 2 beoordelingsmatrix

Publicatie | 14-05-2019

Machtiging verantwoording Bèta-technieknetwerken

Met dit formulier kan een bevoegd gezag een medewerker of (externe) projectleider van het Bèta-technieknetwerk machtigen voor het ...

Publicatie | 14-05-2019

Ontwikkelplan - Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

Gebruik dit format bij uw subsidieaanvraag Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.

Publicatie | 09-05-2019

Beoordelingscriteria - Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

In dit document staan de criteria die de commissie hanteert bij de beoordeling van een aanvraag.

Publicatie | 09-05-2019

Machtiging intermediair Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Met dit formulier machtigt u een intermediair om namens uw organisatie op te treden. U blijft zelf eindverantwoordelijk voor een ...

Publicatie | 07-05-2019

Accountantsprotocol vaststelling subsidie Opvang kinderen van ouders met een trekkend / varend bestaan

Publicatie | 02-05-2019

Begrotingsformat PGO

Formulier | 30-04-2019