267 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Machtiging intermediair Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Met dit formulier machtigt u een intermediair om namens uw organisatie op te treden. U blijft zelf eindverantwoordelijk voor een ...

Publicatie | 14-03-2019

Ondertekenblad Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po

Gebruik dit formulier bij uw subsidieaanvraag. De schoolleider en het bevoegd gezag moeten beiden tekenen.

Formulier | 14-03-2019

Aanvraag vaststelling subsidie abortusklinieken 2018

Gebruik dit formulier voor de vaststelling van de subsidie Abortusklinieken over het jaar 2018.

Formulier | 11-03-2019

Fiscale vragen en antwoorden Regeling specifieke uitkering sport

In dit document vindt u uitgebreide fiscale informatie over de regeling.

Publicatie | 07-03-2019

Informatie over afhandeling aanvragen CEWIN

De eerste aanvraagronde van de subsidieregeling Collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland (subsidieregeling CEWIN) ging ...

Publicatie | 05-03-2019

Machtiging penvoerder Doorstroomprogramma's po-vo

Gebruik dit machtingsformulier bij uw subsidieaanvraag. Vul het formulier digitaal in, print en onderteken het. Maak daarna een ...

Publicatie | 28-02-2019

Aanmeldingsformulier autorisatie subsidieportaal

Aanmeldingsformulier voor het registreren van de aanvraag. Na het opsturen ontvangt u een inlogcode voor het subsidieportaal.

Formulier | 27-02-2019

Maximale subsidiebedragen samenwerkingsverbanden Begaafde leerlingen po en vo

In dit document staan de maximale subsidiebedragen voor samenwerkingsverbanden. Deze zijn gebaseerd op het leerlingaantal op ...

Publicatie | 27-02-2019

Ondertekenblad Begaafde leerlingen po en vo

Gebruik dit ondertekenblad bij uw aanvraag Begaafde leerlingen po en vo.

Publicatie | 27-02-2019

Ondersteuningsverklaring Begaafde leerlingen po en vo

Gebruik deze verklaring bij uw aanvraag Begaafde leerlingen po en vo.

Publicatie | 27-02-2019