450 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Format regiovisie Sterk techniekonderwijs

Gebruik dit format voor het schrijven van de regiovisie. Dit is een verplicht onderdeel bij de subsidieaanvraag voor Sterk ...

Publicatie | 21-11-2018

Welke exploitatie- en materiaalkosten komen in aanmerking?

Exploitatiekosten die gefactureerd worden en die direct betrekking hebben op de activiteit (bv inhuur extern personeel voor ...

Vraag en antwoord

Is er een voorbeeldversie van het aanvraagformulier?

Nee, er komt geen voorbeeldformulier. In het aanvraagformulier dat op 2 januari 2019 wordt geplaatst is wel een voorbeeldversie ...

Vraag en antwoord

Is er sprake van een pro rata bij een investering?

Kosten moeten gesplitst worden naar subsidiabel en niet-subsidiabel.

Vraag en antwoord

Zijn de voorbereidende kosten en aanbetalingen uit 2018, gemaakt voor een project in 2019 subsidiabel?

Nee, als deze kosten gefactureerd zijn in 2018 geldt daarvoor nog het oude regime, dwz verrekening in de btw als u aan de ...

Vraag en antwoord

Kunnen onderhoud- en materiaalkosten samen met andere clubs worden bekostigd?

Het is mogelijk zolang de kosten voor rekening van de aanvrager komen. Het vervolgens 'doorleveren' van de aankopen aan de andere ...

Vraag en antwoord

Kan een fusieclub in oprichting subsidie aanvragen?

Ja, dat kan. De club moet op het moment van de aanvraag ingeschreven staan in het register van de KvK. Offertes en/of facturen ...

Vraag en antwoord

Meer informatie over de SBI-codes

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de ...

Vraag en antwoord

Komt de verbouwing van de kantine ook in aanmerking voor de regeling?

Nee, kosten voor de kantine en andere horeca gerelateerde uitgaven vallen buiten deze regeling. Voor horeca blijven de btw regels ...

Vraag en antwoord

Kan een organisatie meerdere keren een aanvraag indienen?

Er zijn meerdere aanvragen mogelijk, mits ze voldoen aan de voorwaarden en tot een jaarlijks maximaal subsidiebedrag van € 2,5 ...

Vraag en antwoord