450 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Vallen de investeringskosten voor een clubhuis onder de subsidie?

De investeringskosten komen in aanmerking voor uitkering als het clubhuis noodzakelijk is voor de sportgerelateerde activiteiten.

Vraag en antwoord

Begroting Sterk techniekonderwijs

Gebruik deze begroting voor uw subsidieaanvraag Sterk techniekonderwijs.

Publicatie | 11-12-2018

Bijlage Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

In deze bijlage bij de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties staan de maatregelen waarvoor aanvullende ...

Publicatie | 07-12-2018

Machtiging intermediar BOSA

Met dit formulier machtigt u een intermediair om namens uw organisatie op te treden. U blijft zelf eindverantwoordelijk voor een ...

Publicatie | 07-12-2018

Voorbeeld Begroting Regionaal Investeringsfonds MBO

Publicatie | 07-12-2018

Format activiteitenplan Sterk techniekonderwijs

Gebruik dit format voor het schrijven van het activiteitenplan. Dit is een verplicht onderdeel bij de subsidieaanvraag voor Sterk ...

Publicatie | 07-12-2018

Kan vooraf worden aangegeven of een project in aanmerking komt voor subsidie?

Een eventuele subsidie wordt pas toegekend na indiening en beoordeling van offertes of facturen.

Vraag en antwoord

Moeten alle facturen worden overlegd of volstaat een samenstellingsverklaring van een accountant?

Bij de vaststelling van de subsidie moeten een factuur en betaalbewijs overlegd worden.

Vraag en antwoord

Vallen verzekeringpremies ook onder de subsidieregeling?

Nee, deze kosten zijn niet subsidiabel.

Vraag en antwoord

Komt een onderwijsorganisaties die een sportaccomodatie bezit die ook wordt gebruikt door (amateur) sportclubs voor subsidie in aanmerking?

Dit hangt af van de statuten. Dit kan als de rechtspersoon die de accommodatie bezit als doelstelling heeft om sportaccommodaties ...

Vraag en antwoord