305 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Format begroting flexibel beroepsonderwijs derde leerweg

Gebruik dit format bij uw aanvraag voor de subsidieregeling Flexibel beroepsonderwijs derde leerweg, die naar verwachting in ...

Formulier | 22-07-2019

Format ontwikkelplan flexibel beroepsonderwijs derde leerweg

Gebruik dit format bij uw aanvraag voor de subsidieregeling Flexibel beroepsonderwijs derde leerweg, die naar verwachting in ...

Publicatie | 22-07-2019

Ondertekenblad Teambeurs primair onderwijs

De deelnemende leraren, de schoolleider(s) en het bevoegd gezag ondertekenen de subsidieaanvraag. Stuur een scan of een foto van ...

Publicatie | 15-07-2019

Begroting Teambeurs

Format voor de begroting van de Teambeurs PO.

Formulier | 15-07-2019

Sjabloon projectbegroting Open en online onderwijs

Gebruik dit sjabloon voor uw projectbegroting voor de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs.

Publicatie | 11-07-2019

Sjabloon activiteitenplan online onderwijs

Sjabloon voor het activiteitenplan Online onderwijs voor de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Publicatie | 11-07-2019

Sjabloon activiteitenplan open leermateriaal

Sjabloon voor het activiteitenplan Open leermateriaal voor de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Publicatie | 11-07-2019

Ondertekenblad Vakwedstrijden vo en mbo

Download en print het ondertekenblad. Voeg een scan van het ondertekende exemplaar toe bij uw subsidieaanvraag.

Publicatie | 11-07-2019

Format activiteitenplan - Vakwedstrijden

Gebruik dit format bij uw subsidieaanvraag voor Vakwedstrijden vo en mbo.

Formulier | 11-07-2019

Format begroting - Vakwedstrijden

Gebruik dit format bij uw subsidieaanvraag voor Vakwedstrijden vo en mbo.

Formulier | 11-07-2019