499 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kan er subsidie voor meerdere activiteiten tegelijk worden aangevraagd?

U mag meerdere activiteiten tegelijk indienen in één aanvraag. Zolang deze activiteiten btw-belast zijn en in aanmerking komen ...

Vraag en antwoord

Kan subsidie worden aangevraagd voor de huurkosten van een accommodatie?

De regeling is voor stimulering van de bouw en onderhoud van sportaccommodaties, en de aanschaf van sportmaterialen. Huurkosten ...

Vraag en antwoord

Valt de aankoop, lease of erfpacht van grond ook onder de regeling?

Ja, voor zover de grond wordt gebruikt als sportaccommodatie en als het gaat om btw-belaste kosten.

Vraag en antwoord

Een stichting is eigenaar van een kunstgrasveld. Vraagt zij de subsidie aan of de gemeente?

De stichting is eigenaar van het kunstgrasveld en regelt het onderhoud en de verhuur. De subsidieaanvraag wordt dan door de ...

Vraag en antwoord

Aanvraagformulier VIPP 3

Gebruik dit formulier voor de aanvraag van een subsidie voor elektronische gegevensuitwisseling tussen patiënt en ...

Formulier | 19-01-2019

Hoe wordt bepaald of er naar de omzet van peiljaar 2016 of 2017 wordt gekeken?

Voor deze subsidie wordt het peiljaar 2016 aangehouden. Instellingen die groeien en in 2016 een omzet hebben tussen de € 400.000 ...

Vraag en antwoord

Kan een gebruikersvereniging subsidie aanvragen?

Een gebruikersvereniging kan op grond van hoofdstuk 3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS subsidie aanvragen. Bij de ...

Vraag en antwoord

Mag een instelling die deel uitmaakt van een groter concern zelfstandig subsidie aanvragen?

Voorbeeld: een ggz-instelling is juridisch onderdeel van een grotere ggz-instelling. Ze heeft een eigen omzet van meer dan ...

Vraag en antwoord

Mogen gefuseerde ggz-instellingen apart van elkaar subsidie aanvragen?

Een voorbeeld: twee ggz-instellingen zijn gefuseerd in 2017. In 2016 hebben beide instellingen nog een aparte jaarverantwoording ...

Vraag en antwoord

Overzicht DAMU-scholen

In dit overzicht staan de DAMU-scholen (Dans of Muziek) die horen bij de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen.

Publicatie | 18-01-2019